CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Artykuły edukacyjne

Etapy wdrożenia systemu CRM

Bez zbędnego wstępu, poniżej prezentujemy wskazówki dotyczące implementacji CRM oraz kroki, które należy podjąć przed wdrożeniem systemu w firmie. Sumienne przestrzeganie tego harmonogramu zapewni Twojej firmie stosunkowo szybką i pewną implementację narzędzia do zarządzania relacjami z klientem.

KROK I: Analiza przedwdrożeniowa - Określenie potrzeb Twojej firmy

Członkami zespołu analitycznego, wyodrębnionego ze struktur przedsiębiorstwa, powinni być przedstawiciele wszystkich działów w firmie. W późniejszym czasie wybrani pracownicy będą uczestniczyć w rozmowach z dostawcami systemu oraz czynnie nadzorować wdrożenie CRM. Do zadań zespołu należy:

 •  przeanalizowanie bieżącego modelu biznesowego przedsiębiorstwa i jego dostosowanie do filozofii CRM, czyli:

  √ określenie zasobów technicznych,

  √ badanie oczekiwań wszystkich potencjalnych użytkowników systemu,

  √  zdefiniowanie procesów biznesowych i określenie wśród nich priorytetów,

  √  zdobycie informacji na temat osiągalnych systemów CRM i ich producentów lub dostawców,

  √  określenie biznesowego celu wdrożenia (np. ograniczenie kosztów pośrednich sprzedaży, skrócenie czasu obsługi zamówienia, zwiększenie obrotów w konkretnym segmencie itp.)

  √  stworzenie i ujęcie w ramy schematów wizji pielęgnowania stosunków z kontrahentami

CRM oznacza zdolność firmy do zdobywania klientów, poznawania ich, odnawiania kontaktów z nimi, upewnienia się, że firma dostarcza im dokładnie tego, czego oczekują oraz to, do czego się zobowiązała i wreszcie – realizowania zysków dzięki tym działaniom. Ronald S. Swift

W wyniku tych prac powinna powstać:

  √  lista procesów biznesowych, uszeregowana według priorytetów,

  √  spis wymagań sprzętowych i programowych,

  √  krótka lista wymagań (wstęp do określenia funkcjonalności systemu),

  √  lista wymagań wobec personelu

 • ocena przedsiębiorstwa pod względem jego przygotowania do wdrożenia CRM,
 • przeanalizowanie wpływu wdrożenia praktyk CRM na główną strategię firmy i aktualny model biznesu.

WYZNACZNIKI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA, ZARZĄDZANE POPRZEZ CRM:

  KROK 2: Zaplanowanie budżetu, oszacowanie spodziewanego ROI

  Musisz ustalić ramy finansowe, w jakich możesz się poruszać przy wyborze systemu. Oszacuj, jak wdrożenie wpłynie na Twoje cash flow, notowania giełdowe oraz jakie inne implikacje finansowe niesie za sobą wdrożenie CRM.

  Należy również rozważyć opcję nieudanego wdrożenia. Jakie koszty poniesie firma w związku z taką porażką? Czy grozi to bankructwem? Czy koszty wdrożenia stanowią znaczną część kapitałów firmy? Taka obiektywna analiza jest niezwykle istotna i warto poświęcić na nią czas przed podjęciem ostatecznej decyzji o implementacji systemu CRM.

  ZASTOSOWANIE ZASADY PARETO WE WDRAŻANIU CRM:

   

  Tak jak 20% Klientów przynosi 80% zysku naszej firmie, tak 20% funkcjonalności spełni 80% naszych potrzeb w systemie CRM

  KROK 3: Implementacja/adaptacja, testy, korekty

  To najdłuższy etap wdrożenia, w którym dostawca przygotowuje system według sporządzonej analizy. Następnie testuje je wewnętrznie pod kątem ergonomicznym, technicznym i logicznym i w takiej formie przekazuje system do testów klienta końcowego. To także czas na wprowadzenie poprawek, zgłaszanych przez klientów. Warto zatem ściśle współpracować na etapie testów z zespołem wdrażającym, aby uniknąć wszelkich nieporozumień i niedociągnięć.

  KROK 4: Uruchomienie systemu i szkolenia

  Po przerowadzeniu wszelkich testów, system jest gotowy do użytku. Ostatnim krokiem jest przekazanie administratorom systemu po stronie klienta instrukcji dotyczących zarządzania systemem. Użytkownicy końcowi zostają natomiast poinstruowani przez dostawcę, jak w praktyce wykorzystać dostarczone im funkcjonalności

  Całość wdrożenia systemu CRM może potrwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy, w zależności od tego, jaki jest zakres, zasięg i budżet projektu. Kolejność działań jest zwykle taka sama, jednak czas trwania poszczególnych etapów jest różny dla poszczególnych projektów. Poniżej przedstawiamy POGLĄDOWY harmonogram wdrożenia, przygotowany w warunkach idealnych zarówno dla klienta jak i dostawcy.

  PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU CRM:

   

  Zobacz również:

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: