CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

CRM7 - najczęściej zadawane pytania

Co się stanie z moją bazą danych po wdrożeniu CRM7?

Wszystkie dane zostaną zaimportowane do systemu CRM7. Potrzeba integracji systemów informatycznych nabiera coraz większego znaczenia ze względu na coraz szerszą skalę ich stosowania w podejmowanych działaniach biznesowych. Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura informatyczna stanowi obecnie podstawę funkcjonowania każdej firmy.

Integracja systemów informatycznych służy ujednoliceniu danych pomiędzy aplikacjami w firmie. Dane importowane do CRM7 to m.in.

 • dane kontrahentów (nazwa, adres, telefon, fax, email, www, NIP, Regon itp.)
 • dane finansowe firm - obroty kontrahenta, zaległości (aktualne i przeterminowane), limity kredytowe oraz stopień ich wykorzystania,
 • dane produktów - nazwa, jednostki miary, ilości minimalne itp., 
 • ceny produktów,
 • stany magazynowe produktów,
 • dokumenty magazynowe,
 • faktury,
 • dane z kalendarza,
 • wszelkiego rodzaju dane słownikowe (stawki VAT, typy płatności faktur itp.)

 

Z technicznego punktu widzenia integracja z systemem CRM7 odbywa się w dwóch etapach:

 • Etap I - Wyodrębnienie danych z systemu, z którego korzysta klient i konwersja do formatu XML.
 • Etap II - Dane zostają przetworzone przez CRM7 i zaimportowane do systemu.

 

Integracja danych kontrahentów wykonywana jest półautomatycznie tzn. system importuje dane firm, których numerów NIP nie znalazł w CRM7, a pomiędzy firmami istniejącymi w obu systemach tworzone jest powiązanie oraz następuje aktualizacja danych.

Jeżeli chodzi o zaangażowanie klienta w proces integracji, to może on sam zrealizować pierwszy etap, czyli wyodrębnić dane z funkcjonującego u niego systemu (po wcześniejszym przekazaniu przez more7 Polska  wytycznych co do wyglądu pliku XML) lub pozostawić cały proces integracji po stronie more7 Polska.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: