CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

System finansowo-księgowy

Clipboard013333333
 

Integracja z dowolnym system finansowo-księgowym

Integracja CRM7 z systemem finansowo-księgowym umożliwia między innymi na nadzór nad sytuacją finansową firmy, m.in. poprzez kontrolę terminowego regulowania zobowiązań i należności oraz generowanie dokumentów finansowych. Inegrator F-K może być także powiązany z modułem raportowym, co dodatkowo ułatwia szybki wgląd w kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz stan rozliczeń z klientami.

CRM7 integruje się m.in. z systemami: Comarch Optima, Comarch ERP XL, Comarch Egeria, SAP ERP, JD Edwards, Forte, Symfonia, WF-MAG.

Pełny nadzór nad finansami

Uprawniony użytkownik ma  bezpośredni dostęp do danych zapisanych i automatycznie aktualizowanych w bazie systemu księgowego, dotyczących między innymi wystawionych faktur, paragonów, płatności czy też not korygującycvh. Powyższe dane uzupełniają historię kontaktów z klientem, pozwalając na uzyskanie pełniejszego obrazu współpracy, na którą składa się obrót z Klientem, zysk w danym okresie, poziom zadłużenia czy stopień wykorzystania limitu kredytowego.

Generowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych

Aby usprawnić pracę działu księgowego, system CRM7 jest wyposażonyw funkcjonalności odpowiadające za generowanie dokumentów finansowych bezpośrednio z Karty Klienta. Użytkownik odpowiedzialny za procedury księgowe może wystawić kontrahentowi Fakturę VAT, Proforma lub Notę korygującą oraz uwzględnić kwoty w obrotach generowanych przez ich odbiorcę, co ma swoje odzwierciedlenie również w raportach finansowych, generowanych z poziomu Kreatora Raportów. Dokumentacja zostaje trwale zarchiwizowana w Archiwum danego rekordu, podlega także cyklicznej aktualizacji według wybranego filtru, np. faktury opłacone/nieopłacone.

Windykacja

System pozwala także na prowadzenie zaawansowanych działań windykacyjnych, takich jak automatyczne wysłanie powiadomienia do Klienta o zbliżającym się terminie płatno­ści wraz z zestawieniem faktur do zapłacenia lub wewnętrzną wysyłkę informacji o wstrzymaniu świadczenia usług wobec dłuznika. System analogicznie informuje zaangażowanych użytkowników o wznowieniu współpracy z kontrahentem, który uregulował należności.

Przykładowe korzyści integracji z systemami F-K

  • Kontrola nad procesami finansowymi w przedsiębiorstwie,
  • Automatyczne i cykliczne aktualizacje stanów księgowych,
  • Archiwizowanie historii operacji księgowych dla celów audytu,
  • Obsługa wielu walut, szczególnie istotna dla przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym,
  • Możliwość tworzenia okresowych raportów na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa i klientów,
  • Generowanie dokumentów księgowych (Faktury VAT, Noty korygujące itp.)
  • Sortowanie dokumentów według wybranego filtra, np. faktury opłacone/nieopłacone,
  • Egzekwowanie zaległych płatności od kontrahentów,
  • Automatyczna wysyłka powiadomień do dłuzników,
  • Automatyczne wstrzymywanie i wznawianie świadczeń dla kontrahentów o wybranych parametrach finansowych
 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: