CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

System CRM7 - wybrane funkcjonalności

Firma osoby kontaktowe2  

Wiedza o klientach

Firma, osoby kontaktowe

Firma lub osoba fizyczna jest głównym podmiotem w systemie CRM, wokół którego odbywają się wszelkie akcje i działania w systemie. CRM7 umożliwia definiowanie i śledzenie wszystkich informacji, komunikatów oraz podjętych akcji, związanych z daną firmą lub osobą. Technologia deduplikacji gwarantuje, że przedsiębiorstwa mają czysty, spójny obraz klientów i relacji.

Dowiedz się więcej

rejestracja historii kontaktw4  

Wiedza o klientach

Historia kontaktu

CRM7 zapewnia szybki dostęp do wszystkich zebranych danych powiązanych z rekordami w systemie, w tym podglądu firmy, kluczowych danych o sprzedaży, dokumentów i osób kontaktowych.

Archiwum dokumentw2  

Wiedza o klientach

Archiwum dokumentów

Archiwum jest centralnym miejscem przechowywania dokumentów w formie elektronicznej. Pliki mogą być ogólnie dostępne dla wszystkich użytkowników, bądź jedynie wybranych osób/grup. Dokumenty mogą być też połączone z różnymi podmiotami w CRM7, np. z firmą, osobą kontaktową, zdarzeniem czy występować jako element procesu.

Dowiedz się więcej

kalendarz1  

Praca grupowa

Kalendarz

W interaktywnym kalendarzu można przeglądać informacje związane z rezerwacjami zasobów, spotkaniami lub urlopami współpracowników. Użytkownicy mają dowolność w sortowaniu i konfigurowaniu zdarzeń oraz ustalaniu widoku kalendarza na dzienny, tygodniowy lub miesięczny.

Dowiedz się więcej

croppedimage551335 Delegator1  

Praca grupowa

Delegator

Funkcjonalność umożliwia użytkownikom delegowanie (przydzielanie) zadań swoim współpracownikom poprzez umieszczenie informacji o tym w ich kalendarzu, z uwzględnieniem wcześniej zaplanowanych działań oraz kontrolę realizacji - podział na zadania otwarte/zamknięte i śledzenie udzielonych odpowiedzi.

croppedimage551335 Ankiety marketingowe1  

Marketing

Ankiety marketingowe

Ankiety są prostym i skutecznym rozwiązaniem dla firm dbających o jakość obsługi klienta. W CRM7 możesz przygotować profesjonalne materiały określające satysfakcję klientów czy przewidywany popyt na nowy produkt. Opracowanie ankiet opiera się o dedykowany generator raportów, dzięki czemu czas reakcji na opinie klientów zostaje skrócony do minimum.

Dowiedz się więcej

akcje marketingowe w firmie2  

Marketing

Akcje marketingowe

CRM7 pozwala nadzorować proces przeprowadzania akcji marketingowych – od stworzenia koncepcji, poprzez realizację, na monitorowaniu reakcji kończąc. Nowe i rozdzielone zadania w ramach zaplanowanych akcji pojawiają się automatycznie w kalendarzach osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Dowiedz się więcej

CallCenter1  

Marketing

Call Center

Zintegrowany moduł umożliwiający współpracę pomiędzy CRM7 a firmową centralą telefoniczną pozwala na skrócenie procesu telefonicznej obsługi klienta – dzwonisz, rejestrujesz rozmowę i jesteś automatycznie przekierowywany do historii kontaktu z rozmówcą.

koresp seryjna  

Marketing

Korespondencja seryjna (newsletter)

Menedżerowie mogą łatwo wybrać grupę docelową dla danej wysyłki (np. newslettera), zaprojektować lub wybrać gotowy szablon, a także śledzić reakcje na wysyłkę i generować na tej podstawie raportów.

Dowiedz się więcej

seryjne planowanie zdarzen1  

Marketing

Seryjne planowanie zdarzeń

Korzystanie w pracy z rozwiązań telemarketingowych wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań. Moduł Rozdzielacza Firm przydziela pracownikom telefony do wykonania z  wybranej bazy klientów. Pozwala to na scentralizowane, sprawne planowanie pracy wielu osób. W ten sposób zaoszczędzony czas pracownicy mogą przeznaczyć na bezpośrednią obsługę klienta.

Dowiedz się więcej

Budowa modelowanidowolnych procesw2  

Workflow

Modelowanie dowolnych procesów biznesowych

Modelowanie przebiegu procesów odbywa się w edytorze, w którym za pomocą symboli i łączników projektant określa ścieżki obiegu dokumentu lub schemat postępowania. Projektant, tworząc proces, określa jego etapy, definiuje miejsca, w których podejmowane są decyzje i określa różne warianty działań.

Dowiedz się więcej

automat  

Workflow

Automatyczne przydzielanie zadań i kontrola ich realizacji

Możesz wykorzystać CRM7 do automatycznego przydzielania zadań pracownikom, zgodnie z obowiązującym schematem biznesowym. Rezultat: precyzja w definiowaniu obowiązków, terminów oraz osób odpowiedzialnych za realizację.

Dowiedz się więcej

zapytania  

Sprzedaż

Zapytania ofertowe i zamówienia

Proces obsługi zapytań opiera się o rejestrację szczegółów zapytania, ofertowanie, a następnie kontrolę warunków zamówienia. Rejestracja szczegółów odbywa się za pośrednictwem formularzy statycznych lub warunkowych (zmieniających się w zależności od udzielonych odpowiedzi). Zamówienie może być realizowane w CRM7 lub możesz je wyeksportować do innego systemu informatycznego.

Dowiedz się więcej

ofertowanie  

Sprzedaż

Ofertowanie

Moduły ofertowe w CRM7 pozwalają na automatyczne tworzenie dokumentów z poziomu przeglądarki, w oparciu o dane zgromadzone w systemie i popularne edytory tekstów. Przeniesienie dotychczasowo wykorzystywanych wzorów pism do systemu pozwala na proste przejście do pracy z CRM7, który przejmuje na siebie obowiązki administratora dokumentów.

Dowiedz się więcej

Lrjek sprzeday  

Sprzedaż

Lejek sprzedaży

Lejek sprzedaży to wizualny sposób analizy przepływu potencjalnych Klientów przez fazy procesu sprzedaży, jak również sposób planowania i prognozowania swoich przyszłych obrotów. Na podstawie uzyskanych wyników możIntegracja z systemami zewnętrznym stwierdzić, gdzie leży potencjalny problem i pozbyć się go, poprzez modyfikację procedur postępowania, jeszcze w trakcie trwania akcji handlowej.

Dowiedz się więcej

integracja  

Sprzedaż

Integracja z systemami zewnętrznymi

Integracja systemów informatycznych służy ujednoliceniu danych pomiędzy aplikacjami w firmie, poprzez płynny przepływ informacji z jednego systemu do drugiego. Przeprowadzamy import danych do CRM7 z takich systemów jak: Symfonia, Forte, WF-MAG, JD Edwards, SAP, Egeria, CDN/XL (Systemy Firmy Comarch).

Dowiedz się więcej

a18  

Sprzedaż

Planowanie tras handlowych

Możesz optymalizować koszty związane z pracą przedstawicieli handlowych w terenie. CRM7 zaprezentuje wprowadzone do systemu informacje sprzedażowe w postaci przejrzystych wyników na mapie. Dzięki temu łatwo ustalisz najskuteczniejszą strategię rozwinięcia sieci sprzedaży na wyznaczonym terenie i ograniczysz koszty związane ze służbowymi wyjazdami pracowników.

Dowiedz się więcej

automat2  

Sprzedaż

Automatyczne planowanie działań handlowych

Funkcjonalność pozwala na przyporządkowanie importowanych firm do użytkowników wybranych grup oraz stworzenie przy tym okazji sprzedaży wraz ze zdarzeniem, widocznym w kalendarzu poszczególnych pracowników.

Dowiedz się więcej

a21  

Obsługa po sprzedaży

Windykacja

Możesz mieć stały nadzór nad egzekwowaniem zaległych płatności od kontrahentów. CRM7 automatycznie wyśle przypomnienia oraz ponaglenia do klientów po przekroczeniu określonego terminu lub kwoty zobowiązania. System wstrzyma także automatycznie świadczenie usług na rzecz zadłużonej firmy/osoby. Wówczas będziesz miał pewność, że masz pełną kontrolę nad finansami Twojego przedsiębiorstwa.

 

Dowiedz się więcej

Helpdesk1  

Obsługa po sprzedaży

Helpdesk

Dzięki modułowi Helpdesk klienci mogą w każdej chwili zgłaszać usterki, a kierownik serwisu ma pełen nadzór i kontrolę nad realizacją zgłoszeń. Tymczasem zespół serwisowy może skupić się na bezpośredniej pracy w terenie.

Dowiedz się więcej

Definiowanie projektw  

Projekty

Definiowanie projektów

Możesz od podstaw stworzyć nowy projekt, wyznaczając jego ramy czasowe, przyporządkowując użytkowników po stronie wykonawcy oraz klienta i tworząc budżet. Każdy projekt można dowolnie rozbudowywać poprzez przypisanie mu kolejnych zgłoszeń i przyporządkowanie osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Dowiedz się więcej

Panel kierownika  

Projekty

Panel kierownika projektu

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad całością projektu ma dokładny wgląd w realizację zadań przez powołany zespół pracowników. W razie powstałych opóźnień lub niedociągnięć może zastosować działania naprawcze, w postaci odpowiednich powiadomień lub wprowadzając zmiany w harmonogramie projektu.

Tworzenie rozbudowanych raportw3  

Kreator Raportów

Tworzenie rozbudowanych raportów

Kreator raportów umożliwia tworzenie wielostopniowych i rozbudowanych analiz. Indywidualne określenie zakresu danych, metod oraz form prezentacji wyników pozwala dynamicznie przejść z poziomu ogólnej analizy firmy aż do analizy konkretnych przypadków sprzedażowych. W ten sposób, z poziomu CRM7, sygnały o sytuacji w firmie trafiają bezpośrednio do właściwych osób decyzyjnych.

Dowiedz się więcej

warunki raportu2  

Kreator Raportów

Warunki raportu

Funkcja warunków raportu umożliwia dodanie warunków ograniczających zestaw danych do wyraportowania. Wprowadzenie ich ma wpływ na kolejność wyświetlania danych w raporcie. Użytkownik może tworzyć grupy warunków o różnych spójnikach, co pozwala na generowanie skomplikowanego zestawu kryteriów, jakie powinny spełniać szukane dane.

Dowiedz się więcej

sortowanie wynikw2  

Kreator Raportów

Sortowanie wyników

Sortowanie pozwala określić odpowiednią kolejność prezentacji danych w raporcie. Ułatwia to przede wszystkim jego analizę, a także pozwala skupić się w pierwszej kolejności na interesujących nas w danej chwili wynikach.

Dowiedz się więcej

raport faktur  

Raporty finansowe

Faktury

Dzięki możliwości integracji z zewnętrznymi systemami finansowymi system CRM7 umożliwia monitorowanie statusów faktur, jak również globalne ich raportowanie. Dodatkowe możliwości niesie ze sobą moduł Faktury pozwalający na obsługę procesu fakturowania w systemie CRM.

Dowiedz się więcej

obroty1  

Raporty finansowe

Obroty

Raport obrotów pozwala na ocenę sytuacji finansowej firmy pod kątem osiągniętych obrotów w porównaniu do założonego budżetu. Możliwość śledzenia tych danych na poziomie szczegółów pojedynczego klienta pozwala na miarodajną ocenę dotychczasowej sprzedaży.

Dowiedz się więcej

RENTOWNO

Raporty finansowe

Rentowność

Raport umożliwia porównanie kosztów poniesionych na realizację usług do zysków jakie przyniosły. Dzięki niemu zarząd firmy ma bieżący wgląd w sytuację finansową przedsiębiorstwa z podziałem na poszczególne działania.

Dowiedz się więcej

potencja ofert1  

Raporty sprzedażowe

Potencjał ofert

Raport pokazuje wartości potencjalnej sprzedaży na poszczególnych etapach kontaktu z klientem. Za jego pomocą możemy badać potencjały, czyli wartości wszystkich ofert, na każdym etapie procesu sprzedaży oddzielnie.

Dowiedz się więcej

Lrjek sprzeday2  

Raporty sprzedażowe

Lejek sprzedaży

Raport pokazuje liczbę kontraktów/ofert na każdym z etapów procesu sprzedaży. Jest to jednocześnie przedstawienie wartości (potencjału) wszystkich ofert za pomocą danych liczbowych z podziałem na poszczególne etapy.

Dowiedz się więcej

realizacja planw sprzeday1  

Raporty sprzedażowe

Realizacja planów sprzedaży

Raport ukazuje stosunek realizacji planów sprzedażowych poszczególnych pracowników w danym okresie do ich wcześniej ustalonej wartości. Pozwala on badać stopień wykonania planu sprzedaży z podziałem na poszczególne dni miesiąca.

Dowiedz się więcej

Raport zdarze supki1  

Raporty działu sprzedaży

Zdarzenia

Raport zdarzeń jest podstawowym i najczęściej wykorzystywanym narzędziem do badania jakości pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Pozwala on na badanie skuteczności działań wielu pracowników, np. pod względem ilości czy jakości kontaktów w dowolnie wybranym zakresie czasowym.

Dowiedz się więcej

RENTOWNO2

Raporty działu sprzedaży

Aktywność sprzedaży

Za pomocą systemu CRM możemy także badać aktywności poszczególnych pracowników, porównywać je oraz sortować pod kątem rodzaju aktywności, np. wykonanych rozmów telefonicznych czy zrealizowanych spotkań.

Dowiedz się więcej

a17

Raporty marketingowe

Skuteczność korespondencji seryjnej

Wysyłka seryjna znacznie ułatwia i przyspiesza prowadzenie korespondencji z wieloma osobami jednocześnie. Raport skuteczności pozwala na badanie reakcji uczestników wysyłki seryjnej poprzez informowanie o ilości otwartych wiadomości oraz klikniętych linków. Jego kolejnym atutem jest ułatwienie analizy zachowań odbiorców, co pozwala podjąć decyzje z kim warto w kolejnym etapie podjąć rozmowy.

Dowiedz się więcej

skuteczno akcji marketingowych1  

Raporty marketingowe

Skuteczność akcji marketingowych

Dzięki modułowi kampanii marketingowych zaplanowanie i realizacja akcji e-mail czy telemarketingu jest znacznie prostsze i skuteczniejsze. Raport skuteczności akcji marketingowych pozwala na sprawną analizę ilości firm zakwalifikowanych do kolejnych etapów kampanii. Pozwala to na szybkie określenie ilu klientów ostatecznie zdecydowało się na podpisanie umowy czy zakup towaru.

Dowiedz się więcej

raport uzyskanych przychodw1  

Raporty klientów

Uzyskane przychody

Raport ukazuje wartość sprzedaży uzyskanej od nowych klientów pozyskanych w danym miesiącu.

Dowiedz się więcej

RAPORT KLIENTOW DODANYCH  

Raporty klientów

Klienci dodani

Raport pozwala określić ile firm zostało dodanych przez pracowników w wybranym czasie. Dzięki temu można szybko określić przyrost bazy oraz potencjał w penetracji rynku przez użytkowników systemu.

Dowiedz się więcej

KLIENCI KLUCZOWI  

Raporty klientów

Kluczowi klienci

Raport ukazujący podział klientów ze względu na ich wartość dla przedsiębiorstwa. W prosty sposób prezentuje, którzy klienci przynoszą największe zyski, a którzy generują zbyt duże koszty. Ułatwia on także analizę danych pod kątem znanej w biznesie zasady Pareto, w której 20% kluczowych klientów generuje 80% zysku firmy.

Dowiedz się więcej

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: