CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Helpdesk

helpdesk produkty
 

Współpraca z klientem nie kończy się na sprzedaży towaru czy usługi i pobraniu opłaty. Obsługa klienta to także serwis posprzedażowy. Sprawnie i szybko realizowany, zapewnia firmie lojalność dotychczasowych klientów. Podstawą jest komunikacja i szybki czas reakcji na zgłaszane usterki CRM.

Moduł Helpdesk zapewnia całodobowe zarządzanie zgłoszeniami.

Dodawanie zgłoszeń

Dodawanie zgłoszeń serwisowych przez klienta z poziomu przeglądarki zapewnia szybkie informowanie o występujących usterkach. Wewnętrzny moduł pocztowy automatycznie przesyła informację do kierownika serwisu, który przydziela wykonawców, wyznacza czas realizacji, status czy priorytet zgłoszenia. Dzięki takiej formie ticket management, czas przeznaczony na formalności zostaje przez to skrócony do minimum.

Rejestracja wykonywanych zadań

Rozpoczęcie pracy przez serwisantów jest odnotowane w panelu klienta oraz kierownika. Pogrupowanie na statusy ułatwia wyszukiwanie oraz wgląd w sytuację. Komunikacja pomiędzy serwisantami a klientem może odbywać się niezależnie od pory dnia poprzez dodawanie komunikatów do zgłoszeń. Wewnętrzny moduł pocztowy wysyła powiadomienia o zmianie statusu na skrzynki klienta, kierownika oraz serwisantów. Zarządzanie zgłoszeniami jest więc możliwe zarówno przez klienta, jak i wykonawców zgłoszeń.

Kontrola nad realizacją zgłoszeń

Dzięki Modułowi Helpdesk klienci mogą w każdej chwili zgłaszać usterki,  a kierownik serwisu ma pełen nadzór i kontrolę nad realizacją zgłoszeń. Zespół serwisowy może skupić się na bezpośredniej pracy w terenie. Koordynacja działań pracowników firmy pozwala na sprawną i szybką realizację zgłoszeń klientów, w celu wyeliminowania usterki.

Podstawowe informacje

  • rejestracja, klasyfikacja i obsługa zgłoszeń (ang. ticket management),
  • rejestracja czasu obsługi danego zgłoszenia, 
  • definiowanie kolejek zgłoszeń dla każdego projektu serwisowego, 
  • monitorowanie statusu realizacji danego zgłoszenia, 
  • definicja osób odpowiedzialnych za realizację zgłoszeń ze strony wykonawcy oraz osób mogących weryfikować i przekazywać zgłoszenia ze strony klienta, 
  • efektywna praca grupowa dzięki współdzieleniu informacji pomiędzy serwisantami, 
  • zwiększenie wydajności w realizacji projektu oraz szybkości obsługi zgłoszeń, 
  • monitorowanie postępu prac nad całym projektem serwisowym.
 

Galeria

Helpdesk

Grupowanie projektów przypisanych do danej osoby, przejrzysta prezentacja graficzna wykonanych i zaległych zadań

Helpdesk

Klarowna informacja odnośnie osób zaangażowanych w projekt, ustalonych terminów i opóźnień w pracach Helpdesku

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: