CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Kreator Raportów

kreat3
 

Systemy CRM wykorzystywane w działalności firmy, obok obsługi zadań operacyjnych muszą także zapewniać obsługę działań analitycznych. Proste raporty, dostarczające informacji o sumie wykonanych zadań czy ilości klientów znajdujących się na danym etapie obsługi sprzedaży, znakomicie wypełniają potrzeby użytkowników zajmujących się bezpośrednim kontaktem z Klientem. 

Tworzenie rozbudowanych raportów

Raporty bardziej złożone, przeznaczone np. dla kierowników zespołów sprzedażowych, umożliwiają analizy wyższego stopnia, ukazując sytuację w obrębie dużych grup Klientów czy też podległych pracowników. Kolejny poziom zaawansowania raportów dotyczy zazwyczaj osób znajdujących się u szczytu hierarchii firmy lub odpowiedzialnych za controlling i audyt. Do tak zaawansowanych potrzeb znakomicie nadaje się Kreator Raportów, umożliwiający użytkownikom tworzenie wielostopniowych i rozbudowanych sprawozdań w formie tekstowej lub graficznej.

Panel administracyjny

Podstawą działania Kreatora Raportów jest panel administracyjny, pozwalający przy pomocy mechanizmu drag&drop ("przeciągnij i upuść") tworzyć raporty lub modyfikować ich ustawienia. Użytkownik może określać jakie źródła danych będą wykorzystane z uwzględnieniem hierarchicznych powiązań pomiędzy nimi wraz z atrybutami. Panel administracyjny pozwala także określić w jaki sposób ma wyglądać podsumowanie i w zależności czy będzie to np wykres czy raport macierzowy, określić jego właściwości. Dodatkowym rozwnięciem tej częsci panelu jest opcja powiązania tworzonego raportu z innymi, już istniejącymi.

Warunki raportu

Forma wynikowa służy do określenia, jakie dane pojawią się jako rezultat operacji. Tutaj także użytkownik ma do dyspozycji szereg opcji, które mają niebagatelny wpływ na tworzenie zaawansowanych zestawień. Warunki raportu umożliwają wprowadzenie ograniczeń do zestawów danych, które posłużą do raportowania, z podziałem na dwie grupy warunków: „i" oraz „lub". Utworzone w ten sposób warunki można dowolnie ustawiać w drzewku, co ma wpływ na kolejność wyświetlania danych. Tworząc raport, użytkownik może również przy pomocy grupowania wyników określić, które elementy raportu są najważniejsze.  Ostatnim elementem, który można zmieniać w panelu administracyjnym jest sortowanie wyników, co pozwala określić kolejność prezentacji danych.

Podstawowe informacje

  • panel wynikowy, w którym widoczny jest wygenrowany raport,
  • dzięki zastosowaniu technologii AJAX można zmieniać wybrane parametry raportu i wyświetlać go w nowej postaci bezpośrednio po modyfikacjach,
  • możliwość określenia dalszych działań w stosunku do firm znajdujących się w raporcie. Może to być np. uruchomienie nowych procesów sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych. Dzięki temu informacje uzyskane poprzez kreatora mogą być natychmiast wykorzystane w planowanych działaniach firmy,
  • automatycznie przydzielenie zadań pomiędzy pracowników,
  • kontrola realizacji zadań może być ponownie sprawowana przy pomocy Kreatora Raportów.
 

Galeria

Kreator Raportów

Generowanie czytelnych raportów według wcześniej zdefiniowanych warunków

Kreator Raportów

Możliwość dodania warunków ograniczających zestaw danych do wyraportowania. Wprowadzenie ich ma wpływ na kolejność wyświetlania danych w raporcie.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: