CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Projekty - zarządzanie projektami

projekty produkty
 

Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z rozproszeniem pracowników firm bądź pracą zdalną. Koordynowanie prac w takim modelu biznesowym to trudne zadanie.

Rozwiązaniem jest zastosowanie modułu Projekty, który pozwala kierować zadaniami poprzez sieć, z jednej lokalizacji, dedykując, nadzorując i modyfikując zadania.

Przydzielanie zadań do projektu

Tworząc nowy projekt, określamy zespół do jego realizacji po stronie firmy oraz klienta. Utworzona platforma współpracy pozwala kierownikowi na sprawne przydzielanie zadań poszczególnym grupom wykonawców. Wbudowany moduł  powiadomień e-mail informuje o wszystkich aktualizacjach dokonywanych w ramach projektu. W ramach poszczególnych projektów można gromadzić dokumentację, dzięki zastosowaniu archiwum.

Kierowanie pracą zespołu

Kierowanie pracą zespołu odbywa się dzięki intuicyjnym panelom kierownika projektu, wykonanym w technologii AJAX. W panelu zgłoszeń nieprzydzielonych, można wyznaczyć osoby do ich realizacji oraz dokonać przesunięć w hierarchii ważności. Komunikaty z bieżącym czasem realizacji oraz statusem zgłoszeń od Klientów są zgromadzone w panelu zadań realizowanych.   

Licznik czasu

W momencie podjęcia decyzji o realizacji otrzymanego zgłoszenia, przydzielony wykonawca uruchamia licznik czasu korzystając z panelu pracownika. Równolegle kierownik w swoim panelu może śledzić postęp w wykonywaniu zadania. Dzięki temu komunikacja w ramach projektu przebiega sprawnie, bez potrzeby używania innych form komunikacji.

Podstawowe informacje

  • zwiększenie szybkości i wydajności w realizacji projektów,
  • definicja osób odpowiedzialnych za realizację projektu zarówno po stronie wykonawcy jak i po stronie klienta, 
  • współdzielenie informacji, wspólne planowanie etapów oraz realizacja poszczególnych zadań,
  • eliminacja czynnika ryzyka projektowego, 
  • zarządzanie zgłoszeniami projektowymi ( ang. ticket management), 
  • monitorowanie postępu prac nad zadaniami oraz nad realizacją całego projektu.
  • zarządzanie kosztami zleceń oraz czasem realizacji
  • tworzenie kosztorysów zleceń w oparciu o wcześniej zgromadzone informacje o kosztach
 

Galeria

Zarządzanie projektami

Szybki dostęp do szczegółowych infromacji, zgromadzenie w jednym miejscu wszelkich niezbędnych danych do prowadzenia projektu

Zarządzanie projektami

Wgląd w historię procesu umożliwia prostą archiwizację danych oraz gromadzenie kompletnych informacji związanych z kontaktem z klientem

Zarządzanie projektami

Wgląd w szczegóły zgłoszeń przypisanych do danego projektu, wraz z możliwością ich realizacji lub odrzucenia

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: