CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Workflow - zarządzanie procesami

workflow produkty
 

Modelowanie procesów w systemie CRM7 pozwala na definicję procesów, czyli zestawu zadań przydzielonych do wybranych opiekunów. Elastyczne zarządzanie umożliwia wyznaczenie schematów postępowania, przekładających się na procesy biznesowe zachodzące w firmie.

Realizację kolejnych etapów procesu można uzależnić od wielu czynników, np. sposobu, w jaki występuje obieg dokumentów, akceptacji wykonania zadania przez przełożonego, konieczności dołączenia dokumentacji w formie elektronicznej czy wprowadzenia informacji o produkcie. Dzięki temu proces w systemie odzwierciedla rzeczywiste działania pracowników i osób zaangażowanych, tworząc sprawne, firmowe workflow.

Automatyczne planowanie zdarzeń

Realizacja określonego zadania powoduje automatyczne  zaplanowanie kolejnego zdarzenia według zdefiniowanego diagramu postępowania (procesu).

Graficzna prezentacja BPM

Wykorzystana technologia pozwala na graficzną prezentację procesu wraz z informacją na jakim obecnie znajduje się etapie. Dodatkowo osoby realizujące i nadzorujące działania mają pełen dostęp do informacji na temat powstałych opóźnień, co pozwala na pełniejszą kontrolę postępu wykonywania zadań. Tym samym praca zespołu przebiega efektywniej i sprawniej, bez zbędnych komplikacji.

Przejrzysty podział procesów

W celu uporządkowania pracy, procesy są podzielone na otwarte i zamknięte, a uzyskana w ten sposób przejrzystość pozwala na ustalenie zadań, jakie są obecnie realizowane w odniesieniu do klienta. Jasne i klarowne Business Process Management ułatwia podjęcie odpowiednich decyzji w ramach współpracy z klientem, a standaryzacja zgromadzonych informacji umożliwia szybkie generowanie przekrojowych raportów.

 

Podstawowe informacje

 • zarządzanie procesami - możliwość obsługi powtarzalnych działań biznesowych charakteryzujących się określoną ścieżką realizacji (BPM),
 • graficzna prezentacja procedury obsługi danego procesu za pomocą diagramu - przedstawienie zrealizowanych zadań oraz możliwych opcji wyboru dalszej realizacji procesu,
 • definicja etapów procesu oraz elementów powiązanych (np. dokumentów, pism przychodzących, zgłoszeń serwisowych, faktur) dla kompletnego Business Process Management,
 • definicja czasu trwania poszczególnych etapów wraz z możliwością automatycznego powiadomienia przełożonych o ich przekroczeniu,
 • definicja wymaganych działań w ramach etapu - stworzenie procedury obsługi danego procesu,
 • workflow - automatyczny obieg dokumentów,
 • definicja osób zaangażowanych w dany proces,
 • możliwość edycji procesu oraz poszczególnych jego etapów pozwalająca dostosować proces do zmieniających się warunków biznesowych,
 • rejestracja zdarzeń i ich kosztów,
 • podgląd historii zrealizowanych etapów,
 • natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji, ułatwiających podjęcie właściwej decyzji biznesowej,
 • monitorowanie realizacji poszczególnych etapów procesu.

 

 

Galeria

Workflow - zarządzanie procesami

Automatyczne generowanie diagramu procesu

Workflow - zarządzanie procesami

Rejestracja wszelkich danych związanych z danym procesem

Workflow - zarządzanie procesami

Czytelna ścieżka postępowania w ramach danego procesu

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: