CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Artykuły edukacyjne

CRM: od marketingu bezpośredniego, do marketingu one-to-one

Jedną z najnowszych koncepcji, znajdujących zastosowanie w marketingu i sprzedaży, jest Customer Relationship Management (CRM), czyli zarządzanie relacjami z klientem. To synteza procesów biznesowych i technologii, których celem jest wszechstronne zrozumienie klienta. W oczywistym celu...

...dla konkurencyjnego, zgodnego z preferencjami różnicowania oferowanych mu produktów i usług.

Fazy kontaktu z  klientem

W zarządzaniu relacjami z klientem wyróżnia się trzy fazy: pozyskanie, maksymalizację oraz utrzymanie. W pierwszej fazie najbardziej istotne są następujące elementy: różnicowanie oferowanych przez firmę produktów według potrzeb klientów, konsekwentne utrzymywanie poziomu obsługi na wysokim poziomie, szybka reakcja na sygnały otrzymywane od klientów. Faza maksymalizacji polega na zwiększaniu sprzedaży, przypadającej na jednego klienta, poprzez cross- i up selling. Trzecia faza CRM przejawia się w zdobywaniu i ciągłym poszerzaniu wiedzy o klientach. Jako pierwsze innowacje w oprogramowaniu wspomagającym zarzadzanie kampaniami, pojawiły się aplikacje generujące listy klientów. Korzystając z dostępnych baz danych, programy te automatycznie przydzielały klientów do danej grupy, której członkowie mieli się charakteryzować wyznaczonymi cechami. Rezultat stanowiła lista nazwisk klientów wraz z ich danymi teleadresowymi, którzy spełniali zdefiniowane warunki.

Przykład?

Jeśli firma ma 50 milionów klientów, zgodnie z danymi zgromadzonymi w systemie CRM, tylko 14 milionów z nich powinno otrzymać przesyłkę z promocyjną ofertą telewizji cyfrowej. Dodajmy do tego czas pracy i pozostałe koszty związane z przygotowaniem i wysłaniem materiałów, a oszczędności znacznie się zwiększą. Pozwala to firmie uniknąć kontaktu z niezainteresowanymi klientami, których zakwalifikowano jako potencjalnych. Poprzez znaczące oszczędności i zwiększenie wskaźnika odpowiedzi na ofertę, marketing one-to-one uzasadnił wzrost wydatków na rozwój technologii informatycznych. W rzeczywistości okazało się, że im lepiej firma radziła sobie z analizą danych o klientach, tym lepsze rezultaty osiągała poprzez swoje kampanie.

Automatyzacja działań

Informacje zapisywane w bazie danych systemu CRM mogą służyć do wnikliwej analizy klienta. Na podstawie jej rezultatów prowadzić można dalej idące działania marketingowe, jak na przykład automatyczne wysyłanie mailingów w założonych z góry momentach, a nawet zautomatyzowane przygotowywanie ofert handlowych. Dzięki informacjom zawartym w bazie danych te działania są w wysokim stopniu zindywidualizowane, czyli przystosowane do profilu każdego z kupujących. Na przykład tekst drukowanego czy wyświetlanego na ekranie przekazu reklamowego albo informacji ustnych przekazywanych przez call center zawiera jedynie te argumenty, które są istotne dla wybranego klienta, do gustów kontrahenta system dopasowuje też automatycznie formę przekazu, a nawet dokonuje doboru poszczególnych słów.

Najlepszy klient zasługuje na najlepsza obsługę

CRM opiera się na dość oczywistym założeniu-klienci najbardziej atrakcyjni dla przedsiębiorcy, powinni mieć z nim jak najlepsze kontakty i należy im się szczególne traktowanie. Obrazowym tego wyrażeniem jest dwuwymiarowa mapa: jakość kontaktów vs. atrakcyjność klientów. Pozwala ona stwierdzić w prosty sposób, czy postulat CRM jest spełniony i – jeśli dla któregoś z klientów taka sytuacja nie ma miejsca – dokonać niezbędnych korekt. Zastosowanie CRM pozwala więc na przejście od marketingu bezpośredniego – z tymi identycznymi metodami działania adresowanymi do indywidualnych klientów – do marketingu one-to-one, w którym nie tylko adres lecz również sposób podejścia do klientów jest w pełni przystosowany do każdego z nich.

Informatyzacja w firmach

W dużych firmach zarządzanie codziennymi kontaktami z klientem zostało już zinformatyzowane. Dzięki zastosowaniu technik CRM prowadzi się na przykład monitorowanie korelacji czasowej pomiędzy kontaktami z klientem i dokonywanymi przez niego zakupami, uznając je za doskonałą metodę dopasowania jakości kontaktów z kupującym do jego atrakcyjności. Owe kontakty pilotowane są zresztą także przez system CRM, który odnotowuje ich treść, przypomina o terminach i analizuje na bieżąco ich koszt. Od tego jak będziemy zarządzać kluczowymi klientami, zależeć będzie w dużej mierze zyskowność naszej firmy. Zróżnicowanie sposobu obsługi klientów w zależności od ich wartości (przeciętnie zaledwie 15-40% klientów przyczynia się do budowania zysków firmy, pozostali przynoszą straty) może zmniejszy koszty sprzedaży nawet dziesięciokrotnie, zaś zwiększenie lojalności klientów o 1% może zmniejszyć koszty marketingu i sprzedaży o 4-5%. Wszelkie informacje, dotyczące kontaktu z daną firmą są zapisywane w bazie danych i mogą w każdej chwili posłużyć do analizy kontaktów z klientem. Na podstawie jej rezultatów prowadzić można dalej idące działania marketingowe, jak na przykład automatyczne wysyłanie zaplanowanych na danym moment mailingów, a nawet zautomatyzowane przygotowywanie ofert handlowych.

CRM a marketing

Marketing prowadzony przez system CRM, pozwala więc firmom zredukować koszty. Czynności dystrybucyjne i logistyczne (np. realizacja zamówień, gospodarka zapasami, promocja handlowa) okazują się tańsze i sprawniejsze. Podstawową siłą CRM, wykorzystywanego przy budowaniu stosunków z klientami, jest brak wzrostu kosztów wraz ze wzrostem liczby odbiorców. System CRM, korzystający ze globalnego środowiska internetowego, ułatwia również dotarcie do nowych klientów oraz stwarza możliwość poszerzenia rynków zbytu

 Śledząc za pośrednictwem raportów rezultaty kampanii w czasie, firmy mogą przedefiniować założenia, w rezultacie osiągając znacznie wyższe wskaźniki odpowiedzi i zwrotu z inwestycji. Zarządzanie kampanią „zamkniętej pętli”, wykorzystujące wyniki poprzedniej akcji dla poprawy następnej, stało się uznaną praktyką CRM. Choć CRM stosowane jest systematycznie w przedsiębiorstwach dopiero od kilku lat, to jednak można już teraz stwierdzić, że ta technika pozwala zwiększać skuteczność akcji handlowych o 15%-25%.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: