CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Filmy instruktażowe - jak korzystać z CRM7?

Zarządzanie sprzedażą

Czy wiesz, że do obsługi sales leads i opportunities, generowania ofert, rejestracji zamówień i zapytań oraz analizy danych potrzebujesz tylko jednego systemu? Zobacz, jak kompleksowo zarządzać sprzedażą z CRM7!

 

 

Bazując na informacjach zgromadzonych w CRM7, po delegowaniu zdarzeń do wybranych pracowników, system automatycznie tworzy powiązane z nimi okazje sprzedaży. W ten sposób zaoszczędzony czas mogą przeznaczyć na bezpośrednią obsługę klienta. Ograniczenie wykonywania powtarzalnych i jednocześnie niezbędnych czynności sprzyja komfortowi pracy.

Automatyzacja czynności wpływa także na spójność gromadzonych informacji. Nadawanie jednolitego nazewnictwa w ramach okazji sprzedaży ułatwia przyszłe dotarcie do szczegółów oraz raportowanie i analizy.

Rejestracja szczegółów zamówienia czy potrzeb opiera się o dostosowane do specyfiki klienta formularze statyczne lub warunkowe (zmieniające się w zależności od udzielonych odpowiedzi).

Zebrane w jednym miejscu zamówienia zmieniają status wraz z postępem prac, co pozwala na kontrolę stopnia realizacji wszystkich zamówień. Wykonane zamówienia mogą być następnie fakturowane bezpośrednio w CRM7 lub innym, zintegrowanym systemie informatycznym.

Obsługa potrzeb zgłaszanych przez klientów odbywa się na podobnych zasadach. Proces opiera się o rejestrację szczegółów potrzeby, ofertowanie, a następnie kontrolę warunków zamówienia. Kolejny etap to realizacja zamówienia w CRM7 lub eksport do innego systemu informatycznego.

Wystarczy wybrać szablon, adresata oraz dodać z bazy firmowej produkty, by szybko i sprawnie stworzyć ofertę.

Zanim handlowiec będzie mógł skorzystać z istniejących szablonów, należy je stworzyć. Dostarczony z modułem generator, umożliwia dowolne umieszczanie oraz edycję pól w szablonie, decydując o jego wyglądzie. To samo dotyczy treści – można skorzystać z istniejącej zawartości lub zredagować własną.

Zastosowane rozwiązania pozwalają również na tworzenie innych rodzajów dokumentów tekstowych. Podobnie jak z szablonów ofert można korzystać ze wzorów zamówień, kart gwarancyjnych czy zapytań. Dzięki eksportowi do formatu PDF są estetyczne i spójne ze standardami graficznymi firmy.

Tworzenie oferty w oparciu o gotowe szablony pozwala zoptymalizować czas obsługi klienta. System automatycznie zapisuje kopię, a gotową ofertę można wysłać mailem lub faksem. W przypadku integracji z zewnętrznymi systemami ERP, potwierdzoną ofertę można przesłać jako gotowe zamówienie, bez potrzeby ręcznego przepisywania.   

Dzięki ujednoliconemu na poziomie firmy procesowi tworzenia dokumentacji i ofert, do klientów trafia spójny i jednolity przekaz marketingowy. Z łatwością można opanować ilość i jakość tworzonych pism i propozycji. Sprzyja to pozytywnie tworzeniu wizerunku i marki przedsiębiorstwa.

 

 

 

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: