CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Konfigurator funkcjonalności systemu CRM7

W 7 krokach zaznacz kliknięciem boxy funkcjonalności CRM7, które Cię interesują.
Na podstawie wybranej konfiguracji przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Krok 1 z 7: Zarządzanie bazą klientów

CRM7 zapewnia szybki dostęp do wszystkich zebranych danych powiązanych z rekordami w systemie, w tym podglądu firmy, kluczowych danych o sprzedaży, dokumentów i osób kontaktowych.
 
Rejestracja historii kontaktów
Firma lub osoba fizyczna jest głównym podmiotem w systemie CRM, wokół którego odbywają się wszelkie działania w systemie. CRM7 umożliwia definiowanie i śledzenie wszystkich informacji, komunikatów oraz podjętych akcji, związanych z daną firmą lub osobą oraz grupowanie bazy kontaktów w grupy o wybranych cechach.
 
Budowa i segmentacja bazy klientów
Archiwum jest centralnym miejscem przechowywania dokumentów w formie elektronicznej. Pliki mogą być ogólnie dostępne dla wszystkich użytkowników, bądź jedynie wybranych osób lub grup. Można je także przypisać do wybranego w systemie podmiotu.
 
Rejestracja dokumentów
Możesz mieć stały nadzór nad rozliczeniami z Klientami oraz egzekwowaniem zaległych płatności. CRM7 automatycznie wyśle przypomnienia do zadłużonych Klientów, wstrzyma świadczenie usług na rzecz zadłużonej firmy/osoby oraz pozwoli prowadzić działania księgowe.
 
Obroty i rozliczenia kontrahenta
 
 

Krok 2 z 7: Praca grupowa

W interaktywnym kalendarzu można przeglądać informacje związane z rezerwacjami zasobów, spotkaniami lub urlopami współpracowników. Użytkownicy mają dowolność w sortowaniu i konfigurowaniu zdarzeń oraz ustalaniu widoku kalendarza na dzienny, tygodniowy lub miesięczny.
 
Kalendarz grupowy
Funkcjonalność umożliwia użytkownikom delegowanie (przydzielanie) zadań swoim współpracownikom poprzez umieszczenie informacji o tym w ich kalendarzu, z uwzględnieniem wcześniej zaplanowanych działań oraz kontrolę realizacji.
 
Delegacja/przydzielanie zadań
CRM7 usprawnia zarządzanie zasobami firmowymi współdzielonymi przez pracowników stacjonarnych oraz mobilnych (np. sale konferencyjne, urządzenia serwisowe). Możliwe jest prowadzenie kalendarza rezerwacji oraz generowanie wykresów rezerwacji.
 
Zarządzanie zasobami współdzielonymi
CRM7 umożliwia tworzenie, edycję i usuwanie wpisów we współdzielonej Bazie Wiedzy w zależności od poziomu uprawnień użytkownika. Obserwacja wątków odbywa się za pośrednictwem subskrypcji kanału RSS.
 
Stworzenie i edycja wewnętrznej bazy wiedzy
 
 

Krok 3 z 7: Marketing

Menedżerowie mogą łatwo wybrać grupę docelową dla danej wysyłki (np. newslettera), zaprojektować lub wybrać gotowy szablon, a także śledzić reakcje na wysyłkę i generować na tej podstawie raporty.
 
Wysyłka seryjna
W CRM7 możesz przygotować profesjonalne materiały określające satysfakcję klientów czy przewidywany popyt na nowy produkt. Opracowanie ankiet opiera się o dedykowany generator raportów, dzięki czemu czas reakcji na opinie klientów zostaje skrócony do minimum.
 
Ankiety
Korzystanie w pracy z rozwiązań telemarketingowych wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań. System przydziela pracownikom telefony do wykonania z wybranej bazy klientów i udostępnia gotowe skrypty rozmów.
 
Telemarketing
Dzięki CRM7 użytkownicy mają wgląd w aktualny stan magazynowy gadżetów lub folderów, mogą generować raporty z obrotu nimi i uwzględniać materiały w prowadzonych akcjach marketingowych.
 
Rejestracja przekazywanych materiałów reklamowych
 
 

Krok 4 z 7: Budowa/modelowanie procesów biznesowych

Obsługa procesu sprzedaży od momentu pozyskania Klienta, poprzez wysłanie oferty, negocjacje, do zamknięcia projektu.
 
Procesy sprzedażowe
Kontakt z Klientem nie kończy się na finalizacji transakcji. Równe ważne są działania posprzedażowe, takie jak obsługa reklamacji czy zgłoszeń serwisowych, które można zrealizować z poziomu CRM7.
 
Procesy serwisowe
Dokumenty mogą być zarówno generowane, jak i przekazywane za pośrednictwem systemu CRM7. Po wykonanych działaniach operacyjnych użytkownik może dodatkowo raportować podjęte akcje, związane z przekazaniem oferty, faktur itp.
 
Procesy obsługi dokumentów
System pozwala archiwizować w systemie kluczowe informacje o kandydatach na pracowników lub uczestników spotkań, takich jak szkolenia, i na tej podstawie przeprowadzić proces rekrutacji na dane stanowisko lub wydarzenie.
 
Procesy rekrutacyjne
 

Podaj inne procesy biznesowe:

 

Krok 5 z 7: Sprzedaż i obsługa po sprzedaży

Proces obsługi zapytań opiera się o rejestrację szczegółów zapytania, ofertowanie, a następnie kontrolę warunków zamówienia. Rejestracja szczegółów odbywa się za pośrednictwem formularzy statycznych lub warunkowych (zmieniających się w zależności od udzielonych odpowiedzi).
 
Rejestracja zapytań ofertowych i zamówień
Moduły ofertowe w CRM7 pozwalają na półautomatyczne tworzenie dokumentów z poziomu przeglądarki, w oparciu o dane zgromadzone w systemie, szablony dokumentów i popularne edytory tekstów. Przygotowaną w tak prosty sposób ofertę można następnie wysłać również z poziomu systemu.
 
Tworzenie ofert
Funkcjonalność pozwala na przyporządkowanie importowanych firm do użytkowników wybranych grup oraz stworzenie przy tym okazji sprzedaży wraz ze zdarzeniem, widocznym w kalendarzu poszczególnych pracowników.
 
Automatyczne planowanie działań handlowych
Możesz optymalizować koszty związane z pracą przedstawicieli handlowych w terenie. CRM7 zaprezentuje wprowadzone do systemu informacje sprzedażowe w postaci przejrzystych wyników na mapie, co pozwoli na pełną kontrolę prowadzonych zewnętrznie działań.
 
Planowanie tras handlowych
CRM7 umożliwia generowanie dokumentów fakturowych (Faktura VAT, Faktura VAT Korekta, Nota Korygująca itp.) na podstawie szablonów oraz wydruk do formatu PDF. Dokumenty są automatycznie numerowane według przyjętego wzorca.
 
Generowanie faktur
Moduł Serwis pozwala na koordynowanie prac zespołu serwisowego, czyli zarządzanie takimi działaniami jak obsługa procesu reklamacyjnego czy akceptacja i rozliczenia wykonanych prac w terenie przez kierownika serwisu na podstawie protokołów serwisowych.
 
Zarządzanie procesami serwisowymi
Moduł windykacyjny współpracuje z modułem faktur, dzięki czemu możliwe jest automatyczne uruchomienie procedury windykacji po przekroczeniu określonej ilości dni od daty płatności. System automatycznie wyśle powiadomienia do zadłużonego Klienta i w razie potrzeby wstrzyma świadczenie usług na jego rzecz.
 
Windykacja kontrahentów
 
 

Krok 6 z 7: Kreator raportów

Zestawienia takie jak raport kosztów, obrotów, czy faktur, pozwalają na stały nadzór nad wydatkami oraz przychodami przedsiębiorstwa. Analiza wyników umożliwia wprowadzenie ewnetualnych modyfikacji w strategii i poprawę kondycji finansowej firmy.
 
Finansowych
Przeprowadzenie każdej akcji marketingowej, takiej jak wysyłka newslettera czy zorganizowanie konferencji, wymaga późniejszej analizy wyników, poniesionych kosztów i zysków z przedsięwzięcia. Kreator Raportów pozwala na generowanie niezbędnych zestawień, pokazujących zainteresowanie grupy docelowej wydarzeniem lub danym materiałem.
 
Marketingowych
Raport realizacji planów sprzedaży czy potencjału sprzedaży da wgląd w sytuację firmy na rynku. Dzięki lejkowi sprzedaży łatwo zidentyfikuje się potencjalne błędy i niedociągnięcia, aby w przyszłości wyeliminować negatywne czynniki na poszczególnych etapach sprzedaży.
 
Sprzedażowych
CRM7 pozwala wygenerować raport klientów (firm) dodanych czy utraconych oraz obrotów z nimi, na podstawie których można przeprowadzć segmentację. To także podstawa do określenia kluczowych klientów, o których należy dbać w szczególności.
 
Klientów
System umożliwia nadzór nad aktywnością działu sprzedaży, dzięki któremu ułatwiona jest identyfikacja najskuteczniejszych handlowców czy częstotliwości kontaktu z klientem.
 
Działań handlowych
 

Podaj inne indywidualne raporty:

 
 

Krok 7 z 7: Integracja z systemami zewnętrznymi

Integracja CRM7 z systemem finansowo-księgowym umożliwia nadzór nad sytuacją finansową firmy, m.in. poprzez kontrolę terminowego regulowania zobowiązań i należności oraz generowanie dokumentów finansowych.
 
System finansowo-księgowy
Integracja z systemami magazynowymi odpowiada za dostęp do aktualnych informacji o stanach zapasów magazynowych firmy. Użytkownik ma dostęp do danych o strukturze i zawartości dostepnych towarów oraz możliwość dokładnego rozróżnienia składowanych pozycji magazynowych.
 
System magazynowy
Wszelkie rozmowy telefoniczne stają się automatycznie elementami procesów CRM7. Z funkcjonalności tej mogą skorzystać wszelkie działy w firmie, których nieodłącznym elementem pracy jest prowadzenie rozmów telefonicznych, negocjacje oraz kontakt z klientem.
 
Centrala telefoniczna
Integrator www umożliwia płynną migrację danych pomiędzy systemem CRM7 a serwisem WWW. Danymi objętymi integracją mogą być formularze zapytań i zamówień ofertowych, specyfikacje produktów lub szybki kontakt.
 
Strona www
CRM7 integruje się z dowolnym klientem pocztowym (MS Outlook,Gmail itp.) za pomocą protokołu IMAP. Pozwala na jednoczesne korzystanie z dowolnego, lokalnie zainstalowanego programu pocztowego oraz klienta poczty równolegle na różnych urządzeniach.
 
Poczta elektroniczna
 
 

Masz pytania? » skontaktuj się z nami

Prześlij swoją konfigurację

Imię:

Nazwisko:

Firma:

Telefon:

Email:

Liczba użytkowników:

Uwagi:

 
 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: