CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Wybrane funkcjonalności - szczegóły

Firma, osoby kontaktowe

Zarządzanie kartoteką firm i osób kontaktowych jest jedną z elementarnych funkcjonalności każdego systemu CRM. Firma (lub osoba fizyczna) jest też głównym podmiotem w systemie CRM, wokół którego odbywają się wszelkie akcje i działania w systemie.

To do firmy dodajemy osoby kontaktowe, dedykujemy pisma, generujemy oferty czy akcje marketingowe i w efekcie końcowym sporządzamy raport.

W skład kartoteki firm wchodzą wszystkie firmy (podmioty) zarówno te, z którymi już nawiązaliśmy współpracę (klienci aktualni) oraz te z którymi chcemy dopiero kooperować (klienci potencjalni). Naszym celem handlowym jest przekształcenie jak największej ilości firm potencjalnych w firmy aktywne oraz wykorzystanie kontaktów w firmach aktualnych do wygenerowania dalszego obrotu z nimi.

Każda firma w systemie może być opisana za pomocą danych teleadresowych, członkowstwa w grupie bądź przez opiekunów klienta. Staranne i sumienne wprowadzanie danych owocuje zarówno w trakcie kontaktu z klientem jak i podczas przeprowadzania akcji marketingowych. Ułatwia to dotarcie do firmy oraz szybkie stwierdzenie, z kim mamy do czynienia.

W celu ułatwienia kontaktu z firmą, przypisujemy do niej osoby kontaktowe. Relacje, jakie jesteśmy w stanie wypracować sobie z pracownikami firmy klienta, wpływają na jakość współpracy oraz zwiększają możliwości jej ekspansji.

Każda osoba kontaktowa w systemie może być opisana szeregiem danych, takich jak: stanowisko, zastępca, dane kontaktowe (telefony, adresy e-mail) czy zwrot grzecznościowy (przydatny do korespondencji seryjnej), a także zdjęcie pracownika. Ponadto jedna osoba kontaktowa może być przypisana do wielu firm co pozwala nam śledzić historię zmiany firm przez pracownika.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: