CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Wybrane funkcjonalności - szczegóły

Planowanie tras handlowych

Pracujący w terenie handlowcy, realizując postawione przed nimi cele sprzedażowe, muszą pamiętać o raportowaniu oraz o optymalizacji trasy po której się poruszają. Trasa Handlowa widoczna jest na mapie Europy wraz z punktowym określeniem miejsc spotkań, może być ona dowolnie edytowana

Całość zmian automatycznie zaznaczana jest na mapie (mapy obrazujące zrzut trasy tworzone są w oparciu o Google Maps).

Trasa handlowa to moduł zapewniający optymalizację kosztów związanych z pracą w terenie przedstawicieli handlowych. Wprowadzane informacje pozwalają kierownictwu oraz pracownikom na ustalanie najskuteczniejszej strategii sprzedażowej dla danego regionu, dzięki automatycznej i przejrzystej prezentacji wyników na mapie.

Trasa Handlowa ułatwia przedstawicielom firmy dbanie o stałą i solidną współpracę z dotychczasowymi odbiorcami, jak również pozyskiwanie nowych klientów oraz rozwijanie sieci sprzedaży na wyznaczonym terenie.

Zapoznanie się z trasą handlową jest możliwe w dowolnie wybranym 14-dniowym przedziale czasowym, dla wybranego użytkownika. Wynik jest prezentowany graficznie na mapie, obok listy spotkań. Korzystając z dostępnych funkcji można zapoznać się ze szczegółami lub przesuwać kolejność zaplanowanych spotkań. Moduł automatycznie rysuje nową trasę pozostawiając optymalny wybór użytkownikowi. Zmiany na temat spotkań zapisywane są również w kalendarzu handlowca. Można też skorzystać z funkcji pokazującej firmy znajdujące się w pobliżu planowanej trasy, w celu maksymalizacji korzyści z planowanej podróż służbowej.

 

 

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: