CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Wybrane funkcjonalności - szczegóły

Raporty działu sprzedaży

Raporty aktywności, sporządzane na podstawie informacji zgromadzonych w bazie CRM7, obrazują poziom zaangażowania i jakość pracy użytkowników oraz efekty współpracy wybranych podmiotów.

Raport firmy bez zdarzeń - pozwala odnaleźć firmy, z którymi w chwili obecnej nie są prowadzone żadne rozmowy. Szeroki zakres parametrów wyszukiwania pozwala na odnalezienie firm, z którymi kontakt zakończył się np. na określonym etapie rozmów oraz dotyczył określonych produktów. Kolejne możliwe opcje raportowania pozwalają uwzględnić lub wykluczyć firmy z przypisanymi cechami oraz uwzględnić typ ostatniego zdarzenia. Obszar poszukiwań można zawęzić korzystając z opcji wyboru zakresu dat, które mają być z nich wyłączone.

Prezentacja wyników: lista firm z możliwością eksportu do formatu xls, przypisania określonych cech oraz przyporządkowania do wybranych grup.

 

Raport zdarzeń – jest podstawowym i najczęściej wykorzystywanym narzędziem do badania jakości pracy handlowców. Jego prostota i elastyczność opiera się na możliwości dowolnego wyboru parametrów wprowadzanych przez użytkowników w trakcie codziennej pracy. W jednym raporcie można badać skuteczność działań  wielu pracowników, np. pod względem ilości czy jakości kontaktów w dowolnie wybranym zakresie czasowym. Dodatkowym ułatwieniem pracy jest możliwość zapisywania raportów w postaci szablonów, dzięki czemu jednym kliknięciem można wygenerować potrzebne informacje.

Prezentacja wyników: lista zdarzeń lub firm – postać zalecana w przypadku badania np. aktywności pojedynczych osób lub wyboru małej ilości zmiennych do raportu. Wykres zalecany jest w przypadku raportowania aktywności kilku osób lub wyboru wielu zmiennych należących do tej samej kategorii) przy raportach dla jednego użytkownika. Atutem wykresu jest jego interaktywność – po kliknięciu na dowolny słupek wyświetlają się przypisane do niego dane szczegółowe.

 

Raport zdarzeń zaplanowanych – jest specyficznym typem raportu zdarzeń. Jego zadaniem jest informowanie o stopniu realizacji działań zaplanowanych do wykonania. Generując kolejne raporty z innymi zmiennymi, szybko można porównać poziom ukończenia zadań. Doskonale widać to w przypadku raportu w postaci wykresu. Jeżeli zajdzie potrzeba zapoznania się ze szczegółami wystarczy kliknąć na wykresie w interesujący nas obszar. Powiązane wyniki wyświetlą się w postaci listy zdarzeń lub firm. Dzięki temu  przygotowanie się do rozmowy oceniającej lub comiesięcznego spotkania zostaje znacznie przyspieszone.

Prezentacja wyników:
Lista firm lub zdarzeń jest zalecana w sytuacji, gdy dla jednego użytkownika chcemy wykorzystać niską liczbę zmiennych. W każdym innym przypadku dane najlepiej wyglądają w postaci interaktywnego wykresu.


Raport delegowanych zadań – pozwala na zbiorcze wyszukiwanie wszystkich zadań utworzonych w systemie. W ten sposób można łatwo śledzić postęp realizacji prac, które zostały delegowane poszczególnym osobom.

Prezentacja wyników:
Lista zadań wraz ze szczegółami.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: