CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Wybrane funkcjonalności - szczegóły

Raporty finansowe

Raporty finansowe – to grupa raportów pokazujących sytuację finansową klientów w różnorakich ujęciach.

Raport obrotów – prezentowane jest w postaci dwóch dowolnych wykresów (np. pierwszy obejmuje ostatnie 5  lat, a drugi 12 ostatnich miesięcy). Dane do wykresów są eksportowane do CRM7 dzięki integracji z zewnętrznym systemem finansowo-księgowym. Zaletą przyjętej formy prezentacji wyników na wykresie (w postaci słupkowej oraz liczbowej) jest ich prostota oraz przejrzystość. Ze strony użytkownika nie są wymagane dodatkowe czynności, gdyż raport generowany jest automatycznie. Podane w ten sposób informacje pozwalają na miarodajną ocenę dotychczasowej sprzedaży oraz na oszacowanie opłacalności dalszej współpracy. Uzyskane dane można też wykorzystać do segregacji klientów pod względem rentowności, z wykorzystaniem mechanizmu nadawania cech oraz ich raportowania.

Prezentacja wyników: automatyczna, w postaci dynamicznego wykresu słupkowego.


Limity kredytowe wykorzystane i dostępne – podobnie jak raport obrotów, limity kredytowe wykorzystują tą samą formę prezentacji wyników w oparciu o dane pobierane z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego. W postaci graficznej prezentowany jest stosunek kredytu dostępnego do kredytu wykorzystanego przez klienta. W łatwy sposób, przedstawiciel handlowy dostaje do ręki potrzebne informacje do sprzedaży i prowadzenia rozmów handlowych.

Prezentacja wyników: automatyczna, w postaci dynamicznego wykresu słupkowego.


Zaległości – aktualność i przejrzystość raportów o istniejących zaległościach klienta pozwala na szybkie podjęcie właściwych decyzji bieznesowych. Niezależnie od tego, czy będzie to ponaglenie, czy przejście do działań windykacyjnych, tworzony na bieżąco raport zaległości daje natychmiastowy wgląd w kondycję finansową klienta – dzięki zastosowaniu graficznej formy prezentacji wyników w postaci wykresów słupkowych. Na wykresie pokazywany jest stosunek możliwego limitu kredytowego w stosunku do istniejącej kwoty zaległości.
   
Prezentacja wyników: automatyczna, w postaci dynamicznego wykresu słupkowego.


Lista faktur – raporty finansowe są generowane w oparciu o faktury utworzone w CRM7 (dodatkowy moduł faktur) lub dokumenty zaimportowane z zewnętrznego systemu fiskalno-księgowego. Wyszukiwanie faktur może dotyczyć dowolnej grupy klientów z uwzględnieniem szerokiego zakresu danych: daty wystawienia, terminu zapłaty, osób wystawiających, dokumentów przeterminowanych itp. Wyniki prezentowane są w postaci tabeli z możliwością sortowania wyników w kolumnach oraz eksportu do formatu xls. Zastosowane rozwiązanie pozwala na proste dotarcie do potrzebnych informacji finansowych. Na bieżąco można kontrolować stan rozliczeń i płatności, bez potrzeby zatrudniania w tym celu dodatkowych osób czy wertowania opasłych ksiąg z fakturami.
Faktury pojedynczych klientów znajdują się w kartotece klienta wraz z raportami finansowymi. Faktury znajdują się u dołu strony raportów ogólnych, dzięki czemu wszytkie niezbędne do analizy dane mamy zgromadzone w jednym miejscu. Faktury ułożone są w tabeli, która ma szeroki wachlarz możliwości, poczynając od sortowania wartości w kolumnach, poprzez wchodzenie w szczegóły poszczególnych pozycji, na podglądzie faktur w 4  językach kończąc. Dzięki temu użytkownicy zawsze mają dostęp do aktualnych informacji finansowych o kliencie. Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo zaoszczędzić na kupnie kolejnych licencji do używanego w firmie programu finansowo-księgowego.

Prezentacja wyników: tabela z możliwością sortowania wyników w kolumnach, z opcją eksportu wyników do formatu xls. W przypadku faktur pojedynczego klienta jest dodatkowa możliwość podglądu szczegółów faktury w różnych językach.


Raporty kosztów sprzedaży/kosztów pracownika – informacja na temat nakładów ponoszonych na sprzedaż pozwala na realną ocenę opłacalności inwestycji. Oprócz ogólnego poziomu kosztów sprzedaży ważne jest także ujęcie szczegółowe, np. jaki rodzaj kosztu generuje największe obciążenia czy jak wyglądają koszty poszczególnych pracowników. Tego typu informacje mogą być wyliczane dla dowolnie wybranych przedziałów czasowych oraz pracowników. Można więc kontrolować dokonane oraz zaplanowane wydatki, wprowadzić niezbędne korekty lub sporządzić nowy budżet z ich uwzględnieniem.

Prezentacja wyników: lista kosztów lub interaktywny wykres słupkowy, zalecany przy generowaniu raportu dla wielu osób z uwzględnieniem dużej ilości zmiennych.
 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: