CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Wybrane funkcjonalności - szczegóły

Raporty marketingowe

Raporty marketingowe - prezentują skuteczność realizowanych działań i pozwalają na podjęcie decyzji odnośnie dalszych akcji handlowych.

Raporty ankiet – jedną z wielu metod gromadzenia informacji w CRM7 o potrzebach i opiniach klientów są ankiety. Zebrane w ten sposób informacje wymagają przetworzenia przy pomocy specjalistycznego narzędzia raportującego. Uzyskane tą drogą wyniki mogą być wykorzystane w różnoraki sposób, np. do wprowadzenia nowego produktu czy usługi w ofercie firmy. Pozwalają też na tworzenie globalnego obrazu poziomu satysfakcji obsługiwanych klientów. Generowanie raportu opiera się o zmienne typu: szablon ankiety, okres przeznaczony na wypełnienie, osoby wypełniające oraz pytania pochodzące z wybranej ankiety. Bieżące raportowanie spływających ankiet ułatwia także kierowanie pracą zespołu ankieterów.

Prezentacja wyników: Lista firm, które udzieliły odpowiedzi na wybranie pytanie, z możliwością przypisania do grup oraz eksportem wyników raportu do formatu XLS


Raporty mailingowe - moduł Akcji Marketingowych posiada wbudowany moduł bieżącego raportowania o skuteczności realizowanej wysyłki. Obok najprostszego raportu o dostarczonych i niedostarczonych wiadomościach e-mail, stosowane są inne odmiany zetsawień, prezentujące szerszy zakres informacji.

Podstawowy raport reakcji uczestników wysyłki informuje o ilości otwartych wiadomości oraz klikniętych linków a jego wyniki prezentowane są na kilka sposobów. W zależności od potrzeb, można dowolnie korzystać z wyników prezentowanych na osi czasu w postaci interaktywnego wykresu. Po kliknięciu na jego słupki, wyświetlają się 2 listy ze szczegółami kto, co i kiedy otworzył oraz na które linki kliknął. Listy także są interaktywne i pozwalają na zapoznanie się z powyższymi szczegółami.

Zaletą szczegółowych raportów jest przekazywanie w czasie rzeczywistym czytelnych informacji o reakcji adresatów na wysyłkę. Kolejnym atutem jest ułatwienie analizy zachowań odbiorców co pozwala podjąć decyzje z kim można kontynuować rozmowy. Raporty mailingowe to także oszczędność czasu pracy telemarketerów czy przedstawicieli handlowych gdyż znacznie skracają czas poszukiwania nowych klientów.

Prezentacja wyników: wykresy prezentujące informacji ogólnych o wysyłce oraz o ilości kliknięć - na osi czasu; w postaci list prezentujących wyniki ogólne wysyłki oraz szczegółowe – np. który z adresatów otworzył wiadomość itp.

Raporty skuteczności akcji marketingowych - moduł Akcji marketingowych posiada wbudowane narzędzia, raportujące o skuteczności akcji marketingowych. Zadaniem raportu jest informowanie o ilości firm zakwalifikowanych do kolejnych etapów kampanii. Dzięki temu można szybko określić ilu klientów ostatecznie zdecydowało się na podpisanie umowy czy zakup towaru. Raport jest tworzony na bieżąco, w oparciu o informacje zapisywanie w trakcie realizowania akcji marketingowej.

Prezentacja wyników: w postaci listy firm znajdujących się na wybranym etapie.

 

 

 

 

 

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: