CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Archiwalne wydarzenia

Dofinansowanie na wdrożenie systemów CRM

W ramach działania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.2 przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 2 mln zł na wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B, w tym także systemów CRM.

Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Najbliższy nabór wniosków na Działanie 8.2 POIG odbędzie się we wrześniu 2011r. Maksymalny próg dotacji to 70% kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi w tym działaniu są:

  • Zakup środków trwałych
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • Zakup usług eksperckich (analiza przedwdrożeniowa, migracja danych, itp.)
  • Zakup usług szkoleniowych z dedykowanego oprogramowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz również:

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: