CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

CRM dla branży gastronomicznej

telekom
 

Koordynowanie siecią lokali gastronomicznych wymaga zinformatyzowanego systemu, który pozwoli na zdalną kontrolę zachodzących procesów, niezależnie od położenia geograficznego. Takim systemem jest CRM7.

 

Zarządzanie online

Branża gastronomiczna cechuje się placówkami położonymi w różnych lokalizacjach, co utrudnia pełne zarządzanie siecią restauracji czy barów. System daje możliwość zdalnej pracy za pomocą  przeglądarki internetowej.  Niezależnie od usytuowania placówki, mamy możliwość wglądu do wszelkich informacji zawartych w systemie oraz koordynowania zachodzących procesów. System pozwala na delegowanie zadań pracownikom, a także ustalanie ich harmonogramu pracy poprzez interaktywny kalendarz grupowy. Moduł odpowiedzialny za projekty pozwala na kontrolę oraz ocenę ich opłacalności.

Marketing docelowy

 

Segment akcji marketingowych umożliwia wysyłanie korespondencji seryjnej w różnych formatach. Opcja została zmodernizowana pod kątem marketingu docelowego, który daje możliwość dotarcia do odpowiedniej grupy odbiorców. Dzieję się to dzięki grupom docelowym, które  są tworzone z  rekordów zapisanych w bazie danych. Moduł marketingowy może być wykorzystywany zarówno do komunikacji elektronicznej z szerokim gronem osób, ale także jako oprogramowanie do tworzenia i wysyłki newslettera. Interfejs jest prosty w obsłudze, a wiadomości w nim tworzone mogą być zapisywane jako szablony, bądź planowane do wysyłki w określonym terminie. Sprawny system raportowy pozwala oceniać podejmowaną akcję i automatycznie odświeża prezentowane wyniki.

Lepsza komunikacja

 

Moduł interaktywnego dziennika zadań w formie przejrzystej tabeli pomaga w planowaniu codziennych zadań. Zapisywane informacje są widoczne w panelu głównym. Za pomocą poczty elektronicznej system alarmowy będzie przypominał o zbliżającym się terminie wynonania danego zadania. Kolorowe znaczniki poinformują, czy zadanie zostało wykonane. Dzięki opcji delegacji administrator może przydzielać zadania konkretnym pracownikom, a system powiadomi ich o takim zdarzeniu. Jakość komunikacji poprawia także możliwość współdzielenia danych z bazy pomiędzy wszystkich uprawnionych użytkowników. Dzięki temu mają oni natychmiastowy dostęp do materiałów, a także mogą zapisywać wszelkie informacje np. te dotyczące zapytania ofertowego. Takie rozwiązanie sprzyja komunikacji zewnętrznej z klientem, ponieważ błyskawiczny dostęp do informacji pozwala na szybką obsługę.

Analityczne raporty

 

System raportowy w CRM7 to bardzo rozbudowany dział, który spełnia swoje zadanie na wielu poziomach zarządzania przedsiębiorstwem. Prezentowane dane są dostępne w wielu formach – lejka sprzedażowego, tabeli lub wykresów. Za pomocą opcji drag&drop można kreować raporty i modyfikować ich ustawienia.  W panelu administracyjnym istnieje możliwość ustalania kolejności prezentowanych wyników. Gotowe raporty wspomagają ocenę zachodzących procesów, a analiza wyników pozwala na planowanie przyszłych obrotów przedsiębiorstwa.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: