CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

CRM dla przemysłu

przemysl
 

W przedsiębiorstwach przemysłowych podejmowane działania wymagają odpowiedniego zaplanowania i wykonania. Narzędziem, które może sprostać rozbudowanym potrzebom tego sektora, jest dedykowany system CRM dla przemysłu.

Jesteśmy doświadczonym dostawcą CRM dla branży przemysłowej. Dwukrotnie zdobyliśmy tytuł „Najlepszego dostawcy IT dla przemysłu w kategorii CRM” (2013, 2008). Jesteśmy również finalistą prestiżowego konkursu CEE Manufacturing Excellence Awards 2013 w kat. dostawca Roku IT.

Z CRM7 korzystają: Aquaform, Bosch Rexroth, Fakro, Grupa Raben, DSV

Pozyskanie Klienta

Podczas długiego procesu sprzedaży zespół stara się tworzyć spójne notatki, prowadzić kompetentne rozmowy handlowe, sporządzać czytelne raporty, sprawozdania, wysyłać szybko faksy, e-maile i umowy, a przy tym dbać o wysokie standardy obsługi klienta. Z uwagi na sporą liczbę zaangażowanych pracowników i niezależne działanie w rozbudowanym przedsiębiorstwie, informacje często są fragmentaryczne i niepełne. Z pomocą przychodzą zaawansowane narzędzia informatyczne, takie jak CRM dla branży przemysłowej. Systemy klasy CRM znacznie wspomagają działania w obszarze Customer Service. 

Zarządzanie terminami

Kalendarz, czyli integralny element systemu CRM, w czytelny sposób wyświetla wszystkie z góry ustalone terminy spotkań, wydarzeń, urlopów lub świąt. Szczególnie przydatną funkcją jest wspólny widok kalendarza grupowego. Wgląd w harmonogram prac poszczególnych członków zespołu projektowego lub serwisowego znacznie przyspiesza organizację spotkań czy ustalanie deadline’ów. Poza wysyłką powiadomienia do zaangażowanych w projekt pracowników, można wygenerować diagram rezerwacji zasobów, aby szybko znaleźć wolny sprzęt lub pomieszczenie.

Zarządzanie dokumentami

CRM w przemyśle pozwala na tworzenie i zarządzanie dokumentacją oraz przygotowanie szablonów do późniejszego wypełnienia. Dokumenty zamiast być zapisywane lokalnie na każdym z komputerów, są ogólnie dostępne w archiwum systemu lub jako załącznik przy danym projekcie. Oznacza to, że pracownicy mają zawsze dostęp do aktualnych dokumentów i jeśli są wyposażeni w odpowiednie uprawnienia, mogą z nich korzystać w dowolnym czasie. Do zaawansowanego wyszukiwania, na przykład tematu lub daty utworzenia, mogą zostać użyte funkcje filtrowania.

Praca nad projektem

Związane z projektem dane, jak terminy spotkań, zadania, dokumenty i umowy, są rejestrowane w dokumentacji projektu. Podgląd projektu może być wyświetlany w postaci diagramu, który w czytelny sposób pokazuje harmonogram wszystkich spotkań, zaplanowanych operacji oraz historię zrealizowanych etapów. Zarządzanie projektem za pomocą systemu CRM dla przemysłu pozwala także na ustalanie ram czasowych i kontrolowanie ich przestrzegania, raportowanie postępów prac, czy składanie zamówień na niezbędne zasoby.

Dostęp do informacji o Kliencie

Dostęp do informacji o klientach jest krytyczny, gdy przedsiębiorstwa przemysłowe sprzedają swoje wyroby oraz świadczą usługi z nimi związane. System CRM dla przemysłu musi przechwytywać dane zdobywane za pośrednictwem telefonu, faksu, e-maili lub formularzy w sieci i przechowywać je w jednolitej bazie danych, skąd są one natychmiast dostępne dla osób i służb, które potrzebują informacji. Dane o klientach muszą być wyświetlone w czytelny, spójny sposób, zapewniając użytkownikom końcowym 360-stopniowy widok wszystkich niezbędnych materiałów. Mając bezpośredni dostęp do informacji o klientach, znacznie usprawnia się proces sprzedaży i podwyższa się poziom satysfakcji klienta.

Zarządzanie sprzedażą

Fundamentem każdej organizacji jest zaplanowanie i zarządzanie procesem sprzedaży. CRM w przemyśle zapewni producentom zorganizowany proces sprzedaży lub sprawdzoną metodykę oceny każdego etapu cyklu. Aktywne podejście do zarządzania procesem sprzedaży pozwala kierownikowi monitorować prace i wprowadzać niezbędne zmiany w trakcie cyklu, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mają udostępnione gotowe metody na prowadzenie efektywnych rozmów z potencjalnymi lub obecnymi klientami.

Raportowanie - identyfikacja najlepszych Klientów

Dokładność i terminowość raportowania jest kluczowym elementem do pomiaru efektywności sprzedaży i pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji służących optymalizacji prac. Systemy CRM dla branży przemysłowej muszą dostarczać raporty analityczne i wykresy, które ilustrują zrealizowane działania, wygraną/utraconą sprzedaż, aktywność poszczególnych pracowników, czy zestawienia poniesionych kosztów. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do zdefiniowania obszarów w firmie, które wymagają wprowadzenia zmian, jak i tych, które działają najlepiej.

 

CRM dla przemysłu

CRM dla przemysłu

Archiwum jest centralnym miejscem przechowywania dokumentów w formie elektronicznej. Moduł Archiwum połączony jest z pozostałymi modułami CRM7, co umożliwia dodawanie dokumentów pochodzących z różnych miejsc systemu.

CRM dla przemysłu

Zarządzanie kartoteką firm i osób kontaktowych jest jedną z elementarnych funkcjonalności każdego systemu CRM. Firma (lub osoba fizyczna) jest też głównym podmiotem w CRM7, wokół którego odbywają się wszelkie akcje i działania w systemie.

CRM dla przemysłu

Kierowanie pracą uczestników projektu, zlokalizowanych niekiedy w różnych miejscach, wymaga dedykowanych narzędzi, takich jak CRM7. Wówczas można skutecznie zarządzać zarówno zespołem, jak i harmonogramem działań.

CRM dla przemysłu

Raporty sprzedażowe informują o różnych aspektach działań handlowych, prowadzonych przez pracowników. Pozwalają na analizę działań pojedynczych osób oraz całych grup. Są niezbędnym narzędziem dla każdego kierownika zespołów sprzedażowych.

CRM dla przemysłu

Ograniczenie wykonywania powtarzalnych ale niezbędnych czynności sprzedażowych sprzyja komfortowi pracy z CRM7. Czytelne diagramy odzwierciedlają rzeczywiste procesy biznesowe, które zachodzą w firmie i pozwalają zachować standardy obsługi.

CRM dla przemysłu

Poprzez pracę z kalendarzem możemy realizować większość codziennych czynności, np. przeglądać informacje związane z rezerwacjami zasobów, spotkaniami, urlopami swoimi i współpracowników.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: