CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

CRM dla agencji reklamowej

reklama
 

Agencje reklamowe różnej wielkości często otrzymują tak wiele nowych przesłanek handlowych, że właściwe zarządzanie informacją bez korzystania z operacyjnych i analitycznych możliwości zewnętrznego oprogramowania, może okazać się trudne. Wtedy z pomocą przychodzi CRM dla agencji marketingowej.

Z CRM7 korzystają: TDM, PrintSystems, CzteryCzwarte, 4People.

Pozyskanie Klienta

W agencji marketingowej idealnym rozwiązaniem jest posiadanie systemu CRM wyposażonego w funkcjonalności typu workflow i zarządzanie sprzedażą. W takiej formie system CRM dla agencji marketingowej może być używany do zarządzania nie tylko aktualnymi projektami, klientami i dostawcami ale także perspektywami i planami sprzedaży.

Zdobywanie nowych klientów i zleceń

W zależności od tego, czy agencja prowadzi działalność telemarketingową lub nie, pomocne w działalności BOK mogą okazać się zdefiniowane skrypty rozmów lub ankiety, na podstawie których pracownik infolinii w profesjonalny sposób przedstawia ofertę potencjalnemu klientowi. Korzystając z tej samej funkcjonalności, account odbierając telefon od potencjalnego klienta, rozmawia o nowym projekcie, czyli okazji sprzedaży i od razu wprowadza wszystkie informacje dotyczące nowej możliwości współpracy do systemu CRM marketing. Jemu również mogą przyjść z pomocą skrypty rozmowy, na podstawie których zdobędzie niezbędne informacje i będzie miał kompletny zestaw danych do założenia projektu.

Skuteczne zarządzanie projektami

Moduły CRM dla agencji reklamowej, służące zarządzaniu projektem, przeznaczone są głównie dla Account Directorów, menedżerów oraz doradców klientów. Moduł pozwala kierować zadaniami poprzez sieć, z jednej lokalizacji, dedykując, nadzorując i modyfikując zadania nawet w rozproszonej geograficznie firmie. Moduł Projektów pozwala na określenie zakresu odpowiedzialności członków zespołu projektowego, kontrolę postępów prac w dedykowanym panelu i określanie limitów czasowych. Każdy projekt można podzielić na etapy i dołączyć do poszczególnych kroków dokumentację, by mieć pełny wgląd w zakres prac. Zestawy uprawnień dla poszczególnych użytkowników określają, kto i w jaki sposób może korzystać z modułu. Dla użytkowników z największymi pakietami uprawnień zarządzanie projektem nie ma ograniczeń, podczas gdy pracownicy niższego szczebla mają blokowane niektóre z możliwości modułu, nie mają w ogólne do nich dostępu lub nie widzą wybranych rekordów.

Zarządzanie dokumentami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Zarządzanie dokumentacją w firmie możliwe jest dzięki modułom takim jak Workflow, Archiwum oraz Kreator Raportów. Dzięki wbudowanemu generatorowi dokumentów, agencja reklamowa może szybko przygotować ofertę lub wysłać cennik, w oparciu o gotowe szablony. Łatwe w użyciu filtrowanie, sortowanie  i wbudowane wykresy pomagają w wizualizacji danych  na temat klientów oraz kondycji firmy. Analitycy mają możliwość wesprzeć się w swojej pracy raportami CRM dla marketingu, które mogą zaimportować do postaci arkusza kalkulacyjnego, a Account Executive zgromadzi w archiwum pełną dokumentację odnośnie kontaktu z Klientami swojego zespołu.

Zarządzanie aktualnymi klientami i markami

System CRM dla agencji marketingowej umożliwia śledzenie i zarządzanie wszystkimi interakcjami z klientem poprzez przeglądarkę, rozwiązanie do zarządzania relacjami  z klientem można również w pełni zintegrować z systemami zewnętrznymi, aby aplikacje korzystały z jednej bazy danych. Można dzięki temu np. śledzić informacje związane z marką oraz roczne wydatki w podziale na marki i poszczególnych Brand Managerów. Osoby odpowiedzialne mogą zarządzać nowymi nabywcami i ustalać stawki retencji klientów. Korzystając z raportów, można łatwo wykonać analizę zysków i strat oraz wyliczyć planowaną sprzedaż, by następnie porównać ją z wcześniejszą prognozą. Menedżerowie natomiast mogą rejestrować briefy dla każdego klienta i powiązać je z realizowanym projektem.

 

CRM dla branży reklamowej

CRM dla marketingu

Zdarzenia planowane, zreazlizowane lub przeterminowane, archiwizowane w CRM7, umożliwiają pełny nadzór nad każdym projektem, wprowadzanie na bieżąco optymalizacji oraz raportowanie postępów zespołu.

CRM dla marketingu

Moduły ofertowe w CRM7 pozwalają na automatyczne tworzenie dokumentów z poziomu przeglądarki, w oparciu o dane zgromadzone w systemie i popularne edytory tekstów. CRM7 przejmuje na siebie w ten sposób obowiązki administratora dokumentów.

CRM dla marketingu

Dostępne raporty ukazują np. stosunek realizacji planów sprzedażowych poszczególnych pracowników w danym okresie do ich wcześniej ustalonej wartości. Pozwalają w ten sposób badać stopień wykonania planu sprzedaży z podziałem na poszczególne dni miesiąca.

CRM dla marketingu

Zapytania ofertowe spływające do agencji to niezwykle cenne źródło Sales Leads. System CRM7 pozwala rejestować każde zapytanie, a następnie obsługiwać je według ściśle określonej ścieżki postępowania.

CRM dla marketingu

Możesz od podstaw stworzyć projekt, wyznaczyć jego ramy czasowe, przyporządkować użytkowników po stronie wykonawcy oraz klienta i stworzyć budżet. Każdy projekt można dowolnie rozbudowywać poprzez przypisanie mu kolejnych zadań.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: