CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

CRM dla branży ochrony

intagracja z magazynem kopnita miniatura do holdera
 

Aby sprostać wymaganiom Klientów, firmy z branży ochrony muszą pogodzić wysoki standard usług ze zgodnością z przepisami i zadbać przy tym o zadowalające wyniki finansowe. Pomocą w osiągnięciu tych celów jest korzystanie z dedykowanego systemu CRM dla branży ochrony.

Z CRM7 korzystają: Grupa Hunters, Red Point Security, DGP Dorozbud.

Pozyskanie Klienta

System CRM ułatwia identyfikację i pozyskiwanie nowych klientów poprzez obsługę kampanii marketingowych, generowanie dokumentów handlowych, czy organizację pracy telemarketerów. Historia kontaktu z potencjalnym Klientem jest trwale archiwizowana w systemie, dzięki czemu użytkownik ma wgląd w bieżący etap rozmów i jest w stanie szybciej zidentyfikować potrzeby przyszłego odbiorcy usługi lub produktu.

Przygotowanie i archiwizacja dokumentów

Ważnym aspektem kontaktu z Klientem w branży ochrony osób i mienia jest operowanie dokumentami, takimi jak oferta, umowa, zlecenie, protokół serwisowy, czy notatka ze spotkania. Dokumenty te pełnią zwykle ważną rolę we współpracy, dlatego należy je profesjonalne przygotowywać, a następnie trwale przechowywać. Do pierwszego celu służą wbudowane generatory dokumentów, takie jak Office Launcher, a do drugiego - Archiwum dokumentów, w którym mogą być bezpiecznie rejestrowane wszelkie pisma przyporządkowane do danego Klienta lub Projektu.

Nadzór nad zespołem pracowników

Zarządzanie kadrą poprzez CRM dla branży ochrony mienia i osób ma szczególne znaczenie – wykwalifikowani członkowie zespołu to podstawa konkurencyjności firmy. Moduły takie jak Kadry czy Szkolenia wspierają nadzór nad kwalifikacjami kadry i wspomagają nabory profesjonalnych pracowników. W systemie CRM dla ochrony możliwe jest także kontrolowanie działań zespołu handlowego, naliczanie prowizji za najlepsze wyniki i stały nadzór nad postępem prac.

Raportowanie i optymalizacja

CRM dla branży security opiera się między innymi na analizie podjętych działań. Dostępne raporty w Kreatorze Raportów w czytelny sposób przedstawiają graficznie lub tabelarycznie uzyskane wyniki. Na ich podstawie osoby decyzyjne mogą powielać lub optymalizować sposób postępowania, by maksymalizować zyski i minimalizować koszty działalności. Dostępne raporty opierają się na wbudowanych szablonach, użytkownik może również zdefiniować własne zestawienia, odpowiadające jego prywatnym potrzebom.

Rejestrowanie pełnych danych o Klientach

CRM w branży ochrony daje możliwość przechowywania i dodawania danych o Kliencie wraz z technicznymi aspektami obsługi, rozliczeniami, informacjami o sprzedaży i marketingu oraz związanymi ze wsparciem  po sprzedaży. Wszystkie dane o Kliencie zostają wprowadzone do jednej lokalizacji w systemie CRM, zamiast niezwiązanych ze sobą, pojedynczych systemów. Znacznie ułatwia to proces obsługi Klienta i przyspiesza pracę na każdym szczeblu firmy, który korzysta z systemu CRM.

Integracja z systemami zewnętrznymi

Integracja, czyli połączenie systemu CRM z systemami zewnętrznymi znacznie poprawia jakość pracy oraz obsługi Klienta w firmie. Podobnie jak inne branże, ochrona osób i mienia wspomaga się systemami odpowiedzialnymi za rejestrowanie rozliczeń, zarządzanie produktami w magazynie, czy obsługę Call Center. Systemy CRM w branży security mogą być zintegrowane z powyższymi aplikacjami, dzięki czemu występuje stały przepływ informacji pomiędzy jednym systemem a drugim i nie ma potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.

Współdzielenie danych

Wymóg wysokiej jakości świadczonych usług wymusza na firmach doskonałą organizację pracy. Systemy CRM dla ochrony wyposażone są w narzędzia usprawniające zarządzanie projektami, wymianę informacji, powierzanie obowiązków, obieg dokumentów i tworzenie kompletnej bazy wiedzy.

Obsługa gwarancji

Jakość i szybkość obsługi po sprzedaży często decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstwa w oczach klientów. Naprawa gwarancyjna wadliwego urządzenia, rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i szybka interwencja to kluczowe obszary działań serwisowych w przedsiębiorstwach w branży ochrony mienia. System CRM dla branży security umożliwia łatwą rejestrację zgłoszenia, przydzielenie osób odpowiedzialnych za realizację oraz sporządzenie protokołów podsumowujących wykonane naprawy u Klienta.

 

CRM dla branży ochrony osób i mienia

CRM dla branży ochrony

Archiwum jest centralnym miejscem przechowywania pism w formie elektroniecznej. W branży security ta funkcjonalność ma szczególne znaczenie, ponieważ gwarantuje utrzymanie kompletnej dokumentacji klienta lub projektu.

CRM dla branży ochrony

Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura informatyczna, zbudowana w oparciu o niezawodne systemy sieciowe, stanowi podstawę funkcjonowania każdej firmy, w tym także przedsiębiorstwa z branży ochrony osób i mienia.

CRM dla branży ochrony

Prawidłowo przeprowadzone zgłoszenie reklamacyjne lub serwisowe, wbrew pozorom może stać się wizytówką firmy, zwłaszcza w branży security. System CRM zapewnia profesjonalną zarządzanie obsługą po sprzedaży przy pomocy modułów serwis, czy workflow.

CRM dla branży ochrony

Systemy CRM wykorzystywane w działalności firmy security, obok obsługi zadań operacyjnych muszą także zapewniać obsługę działań analitycznych. Czytelne rporty doskonale odzwierciedlają kondycję firmy i efekty podjętych działań.

CRM dla branży ochrony

Modelowanie procesów pozwala na definicję schematów postępowania, które składają się z zadań przydzielonych do wybranych prcowników. W ten sposób obsługa procesów biznesowych w firmie jest utrzymywana na wysokim poziomie.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: