CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

CRM dla branży prawniczej

prawo
 

Profesje związane z działalnością prawną opierają się przede wszystkim na wypracowaniu odpowiednich relacji z Klientem. Systemy CRM są zatem aktywem, w które wyposażona powinna być każda kancelaria adwokacka, dbająca o stworzenie z usługobiorcą trwałego, zyskownego związku biznesowego.

System CRM7 umożliwia profesjonalne zarządzanie wiedzą o klientach kancelarii.

Sprostanie potrzebom zarządczym

CRM dla kancelarii jest w istocie jednym z najłatwiejszych w implementacji. Dlaczego? Otóż ciężko wyobrazić sobie prawnika, który nie śledzi czasu poświęconego na obsługę Klienta, nierejestrującego rodzaju świadczonych usług i nie archiwizującego dokumentów, które sporządził lub zgromadził w toku postępowania. Jest to oczywiście podstawa do pobierania opłat za świadczenie usług na rzecz Klienta. Potrzeby prawników doskonale odpowiadają temu, co oferują systemy klasy CRM dla mecenasów. Wdrożenie systemu do zarządzania relacjami z Klientem w kancelarii może zatem przebiec szybciej, niż w firmie działającej w innej branży, gdzie określenie potrzeb ma miejsce dopiero na etapie wyboru dostawcy systemu. W kancelarii ten krok jest niejako pominięty z uwagi na specyfikę działalności kancelarii.

Zarządzanie ogromnym strumieniem danych

Ciągły strumień potencjalnie cennych informacji z punktu widzenia idei CRM dla branży prawniczej przepływa przez typową kancelarię na co dzień, ale prawnicy i ich firmy zazwyczaj nie są w stanie wykorzystać go na tyle efektywnie, jakby chcieli. Konieczna jest automatyzacja działań, za którą odpowiada system. Z punktu widzenia budowania relacji, tym, co oferuje system CRM, jest mapowanie związku z Klientem – przypisanie opiekuna, rejestracja wszelkich form kontaktu, określenie obszarów specjalizacji dla wykonania konkretnej usługi, ewidencja niezbędnych dokumentów. Poza tym system służy zaawansowanej koordynacji działań – CRM7 pozwala na przekazanie całości sprawy lub określonych obowiązków poszczególnym pracownikom. Nie można zapominać o możliwości zarządzania finansami - system CRM pozwala na ewidencję należności oraz zobowiązań, ktora jest wspierana mechanizmami powiadomień mailowych.

Uprawnienia do wglądu w zebrane informacje

Dzięki rozwiniętym funkcjonalnościom zarządzania danymi, uprawnieni pracownicy kancelarii mają pełny wgląd w to, co dzieje się w kancelarii. Terminowy, dokładnie określony zakres dostępu do spersonalizowanych informacji ze źródeł zewnętrznych to kolejny, kluczowy aspekt CRM, który zaspokaja potrzeby kancelarii. Koncentracja w jednym miejscu logicznie i chronologicznie uporządkowanych danych oznacza 360-stopniowy widok na relacje z Klientem. Stosowane w systemach CRM dla mecenasów mechanizmy integracji oraz stworzone algorytmy zapewniają utrzymywanie dokładnej i aktualnej bazy danych. Katalogowanie umów, rozporządzeń, zestawień okresowych czy upoważnień z zachowaniem wybranych poziomów uprawnień znacznie przyspiesza proces obsługi Klienta. Ci, którzy są odpowiedzialni za poszczególne etapy obsługi, korzystają z dokumentów i rekordów, do których mają dostęp według przypisanego pakietu uprawnień, podczas gdy pracownicy wyższego szczebla posiadają szersze uprawnienia, by mieli wgląd w całość projektu i pracę poszczególnych członków zespołu.

Cel, analiza i optymalizacja to podstawy

W każdej kancelarii prawniczej, priorytetem projektu jest określenie celów, wskaźników i zasobów niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Wszystkie działania mają również służyć optymalizacji. Rejestrowanie wszelkich akcji w CRM dla kancelarii ma swoje podłoże w tejże optymalizacji - tego, co nie jest zmierzone, nie można poprawić. Można kierować się w relacjami z Klientem intuicją, ale dopiero intuicja poparta konkretnymi liczbami przybliża nas do sukcesu. Jeśli zorganizowana za pośrednictwem tradycyjnej skrzynki mailowej promocja nowej usługi przyniesie nam lepsze niż oczekiwane wyniki, może to oznaczać, że było odpowiednio skonstruowana, ale równie dobrze może to być kwestia szczęścia i nie ma co liczyć na powtórzenie tego sukcesu. Podstawą jest gromadzenie wartościowych danych, zanalizowanie ich i dokonywanie korekt, by w przyszłości jej efektywność była jeszcze większa, aż do punktu optimum. Jeśli nie dysponujesz narzędziem do przestudiowania reakcji lub konwersji, takim jak CRM7, najprawdopodobniej część Twoich wysiłków idzie na marne.

 

CRM dla branży prawniczej

CRM dla branży prawniczej

Moduł archiwum ściśle współgra z zaawansowanym systemem uprawnień. Dodając dokument do archiwum, możemy określić, kto oprócz nas samych powinien mieć dostęp do pliku.

CRM dla branży prawniczej

Raport ukazujący podział klientów ze względu na ich wartość dla przedsiębiorstwa. W prosty sposób prezentuje, którzy klienci przynoszą największe zyski, a którzy generują zbyt duże koszty.

CRM dla branży prawniczej

Poprzez pracę z kalendarzem możemy realizować większość codziennych czynności. Użytkownicy mają dowolność w sortowaniu i konfigurowaniu zdarzeń. W zależności od uprawnień, możliwy jest wgląd w kalendarze określonych osób, bądź grupy uzytkowników.

CRM dla branży prawniczej

Raporty sprzedażowe ukazują np. wartość sprzedaży uzyskanej od nowych klientów pozyskanych w danym miesiącu. W zależności od potrzeb kandelarii, użytkownik może generować raporty dot. klientów finansów, czy potencjału ofert.

CRM dla branży prawniczej

Modelowanie procesów w CRM7 pozwala na definicję schematów, które składają się z zadań przydzielonych do wybranych opiekunów. Elastyczne zarządzanie modułem oznacza, że istnieje możliwość wyznaczenia schematów odzwierciedlających procesy biznesowe firmy.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: