CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

CRM dla branży telekomunikacyjnej

telekom
 

Rynek telekomunikacyjny jest jednym z najszybciej rozwijających się obecnie rynków. Aby być bardziej wydajnym i mieć większy wpływ na budowanie lojalności, firma telekomunikacyjna powinna koncentrować się na tworzeniu wielokanałowej obsługi klienta z konsekwentnie obsługiwanymi procesami biznesowymi przy wykorzystaniu CRM.

System CRM7 podlega pełnej integracji z centralami telefonicznymi firmy Slican.

Pozyskanie Klienta

W celu budowania wiarygodnych relacji z Klientami i stworzenia spójnego środowiska zarządzania, firmy telekomunikacyjne coraz częściej wdrażają systemy do zarządzania relacjami z Klientem. CRM w telekomunikacji wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi - od opierających się na tradycyjnych promocjach sprzedaży, do nowoczesnych, służących generowaniu informacji zwrotnej na temat klientów. Dzięki pełnemu wglądowi w potrzeby Klientów, można zaoferować im innowacyjne usługi, które wyróżnią firmę i będą pomocne w rozwijaniu rentowności każdego nabywcy.

Zarządzanie danymi klientów

Zastosowanie CRM dla telekomunikacji, pozwala gromadzić i następnie aktywnie wykorzystywać pełną historię dotyczącą kontaktu z klientem. Systemy klasy CRM są wyposażone w funkcjonalności, które ułatwiają działom marketingu segmentację klientów pod kątem opłacalności, lojalności oraz preferowanych taryf. Usprawnienie gromadzenia danych o klientach, zapewnia menedżerom wystarczająco dużo informacji, aby na ich podstawie dokonać strategicznego planowania i kontroli wpływów oraz wydatków firmy. Skonsolidowane dane na temat każdego nabywcy dają możliwość śledzenia historii kontaktów przez cały cykl życia Klienta (LTV) i zapewniają natychmiastowy dostęp do szczegółów współpracy.

Badanie i wykorzystanie możliwości sprzedaży

Systemy CRM umożliwiają przeprowadzenie i zarządzanie wielokanałowymi kampaniami sprzedażowymi i odpowiedziami na nie, np. poprzez śledzenie liczby kliknięć, czy wyliczanie wskaźników takich jak stopień konwersji. Korzystanie z narzędzi CRM dla branży telekomunikacyjnej umożliwia analizę bazy danych klientów w wielu wymiarach oraz dopasowanie procesów i stosowanych technologii do aktualnych potrzeb rynku. Jest to możliwe dzięki funkcjom systemów CRM, które standardowo przypisuje się aplikacjom typu BI, czyli np. śledzenie i wyliczanie trendów. Specjaliści mają zatem narzędzie do interpretowania popytu i tworzenia na podstawie wyliczeń produktów, które idealnie pasują do potrzeb potencjalnych odbiorców.

Zwiększenie sprzedaży

Systemy klasy CRM w branży telekomunikacyjnej służą między innymi prognozom popytu pod względem wielkości sprzedaży dla poszczególnych  produktów i usług oraz wykonywania analiz porównawczych. Menedżerowie sprzedaży mogą z kolei nadzorować podlegające im zespoły handlowców i śledzić ich wydajność na każdym etapie pracy. Mogą generować zbiorcze raporty, filtrować wyniki i sortować je według wybranych kryteriów. Generowanie faktur w CRM telekomunikacyjnym oraz włączanie lub wyłączanie usługi w ramach windykacji to kolejne ułatwienia, które oferują systemy do zarządzania relacjami z Klientem. W efekcie poprzez aplikację możliwa jest automatyzacja rutynowych czynności, aby zapewnić szybki kontakt oraz efektywną reakcję na potrzeby klientów.

Budowanie lojalności klientów

Systemy CRM mają na celu zarządzanie relacjami z Klientem w celu przekształcenia go z Klienta jednorazowego lub okazjonalnego w lojalnego rekomendanta marki. Do tego celu wykorzystuje się funkcje systemu CRM dla telekomunikacji służące np. zarządzaniu lub tworzeniu programów lojalnościowych. Z ich pomocą można śledzić wszystkie zdarzenia i zestawienia związane z programem, przypisywać, wycofywać i ponowne obliczać należne bonusy, czy generować skonsolidowane sprawozdanie ze zużycia środków. System CRM pomaga również identyfikować nowe potrzeby Klientów, przesłanki handlowe pojawiające się w sieci oraz sezonowość zakupów wśród poszczególnych grup docelowych.

Podniesienie wydajności contact center

Integracja systemu CRM dla branży telekomunikacyjnej z centralą telefoniczną umożliwia skrócenie procesu telefonicznej obsługi Klienta. Pracownik BOK inicjuje i odbiera połączenia zewnętrzne, rejestruje rozmowę i ma dostęp do historii kontaktu z rozmówcą. Integracja przydatna jest również w prowadzeniu kampanii telemarketingowych przy wykorzystaniu gotowych skryptów rozmów. Analogicznie systemy CRM wspierają e-mailową obsługę Klienta, np. za pośrednictwem pobierania do systemu informacji wprowadzonych za pośrednictwem formularzy lub ankiet na stronach internetowych.

Zarządzanie dokumentacją

System CRM pozwala zminimalizować formalności w firmie, dzięki wykorzystaniu elektronicznych wzorów dokumentów, takich jak faktury, formularze wniosków, czy umowy. Użytkownik systemu może wykorzystać zdefiniowany zawczasu diagram postępowania, aby wiedzieć, który dokument na jakim etapie kontaktu z Klientem, powinien zostać wygenerowany. CRM telekomunikacyjny ma również zastosowanie w automatycznym generowaniu faktur i raportów rozliczeniowych per klient lub per handlowiec. Możliwe jest również utrzymanie różnych wersji dokumentów w bibliotece szablonów oraz automatyczne uzupełnianie ich przy pomocy mechanizmu definiowania tagów.

 

CRM dla telekomunikacji

CRM dla telekomunikacji

Ankiety są prostym i skutecznym rozwiązaniem dla firm dbających o jakość obsługi klienta. W CRM7 możesz przygotować profesjonalne materiały określające satysfakcję klientów czy przewidywany popyt na nowy produkt.

CRM dla telekomunikacji

Możesz wykorzystać CRM7 do automatycznego przydzielania zadań pracownikom, zgodnie z obowiązującym schematem biznesowym. Rezultat: precyzja w definiowaniu obowiązków, terminów oraz osób odpowiedzialnych za realizację.

CRM dla telekomunikacji

CRM7 zapewnia szybki dostęp do wszystkich zebranych danych powiązanych z rekordami w systemie, w tym podglądu firmy, kluczowych danych o sprzedaży, dokumentów i osób kontaktowych.

CRM dla telekomunikacji

Raporty sprzedażowe pokazują m.in. liczbę kontraktów/ofert na każdym z etapów procesu sprzedaży. Są to jednocześnie prezentacje wartości (potencjału) wszystkich ofert za pomocą danych liczbowych z podziałem na poszczególne etapy.

CRM dla telekomunikacji

Z CRM7 możesz zapewnić sobie stały nadzór nad egzekwowaniem zaległych płatności od kontrahentów. Wówczas będziesz mieć pewność, że masz pełną kontrolę nad finansami Twojego przedsiębiorstwa.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: