CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

CRM dla branży medycznej

medyczna2
 

Rozwiązanie CRM dedykowane służbie zdrowia, producentom urządzeń medycznych i firmom farmaceutycznym, powinno obejmować swoim działaniem wizję, strategię obsługi i segmentację klientów, organizacyjne aspekty współpracy działów przedsiębiorstwa, a przy tym udostępniać narzędzia, które umożliwiają zrozumienie doświadczeń klientów.

Z CRM7 korzystają: CID Lines, Candela, Metrum Cryoflex.

Pozyskanie Klienta

Wdrażając CRM w branży medycznej można stosunkowo szybko i dokładnie określić zwrot z inwestycji. Korzystając z systemu, medyczne firmy usługowe i produkcyjne mają narzędzia potrzebne do zmaksymalizowania efektywności każdego kontaktu z klientem, zwiększenia wydajności pracy, zarządzania produktem, wzrostu satysfakcji klientów oraz obniżenia kosztów operacyjnych.

Wsparcie działu sprzedaży

Przy użyciu systemu CRM dla branży medycznej, firmy mogą prowadzić działania z zakresu up-sell oraz cross-sell i gromadzić przy tym dokumentację dotyczącą współpracy z Klientami, firmami zewnętrznymi, czy rozwojem nowych produktów. Uprawnieni użytkownicy są w stanie identyfikować zyski z interakcji z kluczowymi klientami oraz nabywcami niższego szczebla i zadbać o zbudowanie wysoko wykwalifikowanych, zmotywowanych i aktywnych sił sprzedaży. Kluczowe przy tym może być stosowanie strategii segmentacji klientów, aby wyróżnić grupę zyskownych oraz niezyskownych klientów. Poza tym użytkownicy mają możliwość pomiaru wskaźnika LTV (Lifetime Value) w odniesieniu do klienta lub danej inwestycji.

System dostosowany do potrzeb

Branża medyczna to konkurencyjny rynek, który musi stawić czoła rosnącym kosztom i rygorystycznym regulacjom prawnym - osiągnięcie zrównoważonych zysków jest w takiej sytuacji dużym wyzwaniem. Oprócz czynników zewnętrznych, przedsiębiorstwa są zobowiązane do efektywnego zarządzania akcjami wewnętrznymi, takimi jak badania kliniczne i zarządzanie produktem. W opiece zdrowotnej, podstawą jest budowanie i utrzymywanie relacji, natomiast w firmie produkującej wyroby medyczne celem jest zwiększenie zwrotu z inwestycji. Systemy CRM muszą być przeznaczone i opracowane w ścisłym odniesieniu do konkretnych wymagań każdego z rodzajów działalności, by spełniały założone w analizie potrzeb cele.

Zarządzanie rozproszoną geograficznie siecią placówek

Skuteczne zarządzanie zewnętrznymi relacjami - zarówno biznesowymi jak i związanymi z klientem - może być trudnym zadaniem w dynamicznie zmieniającej się branży medycznej. Złożona sieć szpitali, klinik, dystrybutorów, agentów i sklepów wymaga narzędzia, które w jednym miejscu zgromadzi i uporządkuje dane dotyczące współpracujących placówek. W tym celu wdraża się systemy klasy CRM dla Life Science. System umożliwia definiowanie i śledzenie wszystkich informacji, komunikatów oraz podjętych akcji, związanych z daną firmą lub osobą. Wgląd w dane dotyczące wypracowanych relacji wpływają na jakość współpracy oraz zwiększają możliwości jej rozwoju.

Prowadzenie działań serwisowych

Moduły CRM służące zarządzaniu serwisem pozwalają na obsługę zgłoszeń serwisowych oraz rejestrowanie w systemie wszelkich dokumentów z nimi związanych (np. umów) oraz pozwalają na szybki podgląd aktualnego stanu usług serwisowych świadczonych na rzecz klienta. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia firm produkujących lub wynajmujących sprzęt medyczny. System CRM dla placówek medycznych pomaga zarządzać takimi czynnościami jak raportowanie pracy serwisanta, określanie członków zespołu serwisowego, obsługa zgłoszeń serwisowych, rejestracja zamówień, czy wydawanie części zapasowych z magazynu.

Automatyzacja działań

Wiele firm w branży medycznej inwestuje miliony w badania i rozwój zaawansowanych leków, ale nadal polega na przestarzałych papierowych raportach lub niedoskonałych arkuszach Excel. Niedostosowane do zaawansowanych działań narzędzia to nic innego jak bariery wzrostu i wydajności. Firmy z branży Life Science powinny inwestować w wiarygodne, konkretne rozwiązania branżowe, które zamiast bycia barierą, przyczyniają się do polepszenia ogólnej kondycji przedsiębiorstwa oraz zwalniają pracowników z wykonywania powtarzalnych i czasochłonnych czynności. Systemy CRM dla placówek medycznych służą do gromadzenia i zarządzania informacją o klientach lub współpracownikach (obszar operacyjny) oraz wykorzystywania ich do analiz, porównań i prognozowania przy pomocy raportów (obszar analityczny).

Orientacja na klienta

Obserwujemy systematyczną zmianę w związku między sprzedażą i marketingiem w branży medycznej. Podobnie jak w innych sektorach gospodarki, przedsiębiorstwa odchodzą od myślenia skoncentrowanego na produkcie, w kierunku orientacji na klienta. To nie tylko pomaga im w pełni zrozumieć zróżnicowaną grupę docelową, z którą mają do czynienia, ale także pozwala zmaksymalizować wartość każdej relacji. Rozwiązania CRM dla branży medycznej są kluczem we wspieraniu klienckiej płaszczyzny działalności. System wyposażony jest w mechanizm powiadomień, nakładania limitów, prowadzenia windykacji i korzystania z diagramów postepowania. Przy użyciu CRM przedsiębiorstwa mogą dotrzeć do klientów za pośrednictwem poczty e-mail, stron internetowych i telefonicznych centrów obsługi klienta. Dzięki dostępnym funkcjonalnościom i kanałom komunikacji możliwe jest profesjonalne zarządzanie relacjami z klientem.

Należy przy tym pamiętać, że CRM dla Life Science nie stanowi jednorazowego rozwiązania kwestii kontaktu z Klientem, ale raczej cykl ciągłego doskonalenia tego aspektu działalności. Ilość informacji, którą muszą gromadzić firmy medyczne, znacznie utrudnia proces pobierania i gromadzenia danych w efektywny sposób. W parze ze wzrostem wolumenu informacji, zwykle spada ich jakość, a to sprawia, że firmy mają problem z uporządkowaniem ich i określeniem, co jest dobre, złe i istotne dla ich działalności. Istnieje pilna potrzeba, aby włączyć dane rynkowe do praktycznych informacji.

 

CRM dla branży medycznej

CRM dla branży medycznej

Moduł obsługi serwisu udostępnia użytkownikom zestaw funkcji, dzięki którym można rejestrować napływające zgłoszenia usterek, by następnie obsługiwać je według ściśle określonej ścieżki w diagramie.

CRM dla branży medycznej

CRM7 zapewnia szybki dostęp do wszystkich zebranych danych powiązanych z rekordami w systemie, w tym podglądu firmy, kluczowych danych o sprzedaży, dokumentów i osób kontaktowych.

CRM dla branży medycznej

Projektant, tworząc proces, określa jego etapy, definiuje miejsca, w których podejmowane są decyzje i określa różne warianty działań. Wszystko po to, aby możliwie najdokładniej odzwierciedlić procesy biznesowe w firmie i zautomatyzować działania.

CRM dla branży medycznej

Lejek sprzedaży odzwierciedla postepy danych pracowników lub działów w firmie, prezentując etapy kontaktu lub procesu sprzedaży. Dzięki takim zestawieniom można mieć pełną konktrolę nad przedsiębiorstwem.

CRM dla branży medycznej

Działania serwisowe prowadzone po zakończeniu transakcji są równie ważne jak wcześniejsze etapy cyklu sprzedaży. Dzięki fachowej obsłudze zgłoszeń serwisowych, firma ma możliwość podtrzymania współpracy z klientami i wzmacniania ich satysfakcji z oferty.

CRM dla branży medycznej

System CRM dla branży medycznej opiera się na procesach złożonych z poszczególnych zadań planowanych, które można następnie zrealizować lub nie. Historia podjętych akcji jest szczegółowo rejestrowana w systemie w postaci archiwum i kartoteki klientów.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: