CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

CRM dla branży szkoleniowej

integracja z www kopnita miniaturado holdera
 

System CRM przeznaczony dla branży szkoleniowej lub agencji pracy powinien zawierać funkcjonalności umożliwiające zarządzanie informacją o aplikujących kandydatach, wysyłkę spersonalizowanej korespondencji seryjnej, jak i moduł do organizacji szkoleń. Umożliwia to zarządzanie niezbędnymi danymi dotyczącymi wnioskodawców i klientów.

Z CRM7 korzystają: Timework, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Heart24, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Pozyskanie Klienta

Oprogramowanie dla agencji pośrednictwa lub ośrodka szkoleniowego powinno zostać zaprojektowane z myślą o wielozadaniowości. Ciągłe rejestrowanie wyników rozmów telefonicznych i etapów rekrutacji oraz ocena on-line kolejnych kandydatów powoduje, że szybkie przechodzenie z jednego miejsca do drugiego w oprogramowaniu oraz użyteczność rozwiązania, są krytyczne w wykorzystywanym systemie, również w przypadku aplikacji klasy CRM dla branży szkoleniowej.

Zarządzanie kadrami/kandydatami

Gromadzenie i zarządzanie informacjami na temat kandydatów do pracy, ich umiejętności, historii zatrudnienia, czy szkoleń aktualnej kadry, to jedno z podstawowych zadań, któremu powinien sprostać system CRM dla consultingu. Bardziej zaawansowane systemy dają możliwość analizowania i porównywania kompetencji według wcześniej zdefiniowanego wzorca oraz pomagają przekształcić CV kandydatów na formularze danych, do późniejszej obróbki w systemie.

Zarządzanie wiedzą o Kliencie

To funkcjonalność systemu CRM dla branży consultingowej najbardziej zbliżona do idei zarządzania relacjami z klientem. Każda firma, która przychodzi do biura agencji pośrednictwa,  otrzymuje w aplikacji CRM identyfikator i unikalny diagram postępowania rekrutacyjnego, który zawiera podstawowe informacje na temat pracodawcy, jego potrzeby oraz historii zatrudniania, wyznaczone terminy itp. To pomaga zarządzać informacją na temat tego, kto, w jakim celu i jakiej usługi i potrzebuje.

Organizowanie szkoleń

Dzięki modułowi Szkoleń możliwe jest definiowanie szkoleń wraz z oferowanymi nagrodami i certyfikatami, od momentu zbierania zgłoszeń i rejestracji uczestników szkolenia, poprzez raportowanie przebiegu spotkania, po ewidencję przekazanych materiałów. Z modułem szkoleń może być również powiązana funkcjonalność akcji marketingowych, która ma swoje zastosowanie np. na etapie masowego informowania potencjalnych uczestników o projekcie szkoleniowym.

Śledzenie terminów i kosztów projektu

Ta funkcja umożliwia agencji lub firmie szkoleniowej śledzenie przychodów z pracy danego członka zespołu lub stosunku zysku z wystawianych faktur do ponoszonych wydatków, a to wszystko, aby upewnić się, że własne środki lub nakłady finansowe klienta są wykorzystywane w odpowiedni sposób. To z kolei wpływa znacznie na pracę działu księgowego, który korzystając z integracji CRM z systemem finansowo-księgowym, może prowadzić działania windykacyjne wobec dłużników i dbać o finansową kondycje przedsiębiorstwa. W module projektów można również zarządzać harmonogramem prac, którego przestrzeganie jest kluczem do sukcesu projektu.

Aplikacje online

Korzystanie z poczty e-mail, aby zarządzać procesem rekrutacji, może być administracyjnym koszmarem. Znacznie lepiej jest umożliwić kandydatom samodzielne wprowadzanie swoich danych do systemu online, który pomaga zautomatyzować dopasowanie kandydatów i umożliwia łatwe filtrowanie, sortowanie i selekcję zgromadzonych danych. Import danych z zewnętrznego serwera do systemu CRM dla branży szkoleniowej ma zastosowanie np. w przypadku gromadzenia CV kandydatów, konfigurowaniu złożonego zapytania na podstawie zamieszczonego formularza i wszędzie tam, gdzie konieczne jest automatyczne zidentyfikowanie informacji wprowadzonych do unikalnych pól danych.

 

CRM dla branzy szkoleniowej

CRM dla branży szkoleniowej

Funkcjonalność umożliwia użytkownikom delegowanie (przydzielanie) zadań swoim współpracownikom poprzez umieszczenie informacji o tym w ich kalendarzu, z uwzględnieniem wcześniej zaplanowanych działań oraz kontrolę realizacji.

CRM dla branży szkoleniowej

Przeniesienie dotychczasowo wykorzystywanych wzorów pism do systemu pozwala na proste przejście do pracy z CRM7, który przejmuje na siebie obowiązki administratora dokumentów i pozwala szybko ora zprofesjonalnie przygotować np. oferte handlową.

CRM dla branży szkoleniowej

Raport dodanych firm pozwala określić ile firm zostało dodanych przez pracowników w wybranym czasie. Dzięki temu można szybko określić przyrost bazy oraz potencjał w penetracji rynku przez użytkowników systemu. W branży szkoleniowej to klucz do sukcesu.

CRM dla branży szkoleniowej

W interaktywnym kalendarzu można przeglądać informacje związane z rezerwacjami zasobów, spotkaniami lub urlopami. Użytkownicy mają dowolność w sortowaniu i konfigurowaniu zdarzeń oraz ustalaniu widoku kalendarza na dzienny, tygodniowy, miesięczny.

 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: